Skip to main content
search
Pengumuman CIDB

PENGUMUMAN PENTING KEPADA PENYEDIA LATIHAN/PENGANJUR PROGRAM CCD SEDIADA

By Oktober 18, 2023November 6th, 2023No Comments

Pendaftaran sebagai Penyedia Latihan Program CCD (PLCCD)  

Adalah diingatkan semua penganjur program CCD hendaklah berdaftar sebagai PLCCD yang sah bermula pada 1 November 2023 hingga 20 November 2023 menggunakan sistem CIMS CIDB.

Hanya PLCCD yang telah berdaftar dan mempunyai sijil pendaftaran PLCCD yang sah sahaja layak mengemukakan permohonan mata CCD berkuatkuasa pada 27 November 2023.

Sistem CIMS bagi modul CMS CCD (Competency Management System) akan ditutup bermula pada 21 hingga 26 November 2023 bagi tujuan penyelenggaraan. Dalam tempoh ini, semua jenis permohonan berkaitan CCD adalah dibekukan.

Sila muat turun dokumen berikut di pautan cims.cidb.gov.my (panduan pengguna) sebagai rujukan sebelum permohonan dibuat:

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi:

CIDB Careline: +60355673300