Skip to main content
search

Mengenai Kami

Piagam Pelanggan

Sebagai sebahagian daripada Piagam Pelanggan, CIDB berusaha untuk mencapai tahap perkhidmatan seperti berikut :

Pendaftaran Kontraktor Tempatan

Tempoh proses adalah Satu (1) hari bekerja

  • 1. Permohonan Kebenaran Khas

Tempoh proses adalah Lima (5) hari bekerja

  • 1. Permohonan Baru (R1)
  • 2. Pembaharuan (R4)
  • 3. Pendaftaran Semula (R10)
  • 4. Perubahan Gred / Kategori / Pengkhususan (R5)
  • 5. Perubahan Butir (R6)

Pendaftaran Personel Binaan

Perakuan Personel Binaan dijana dalam tempoh Tiga (3) hari dari resit bayaran dikeluarkan oleh CIDB

Pengisytiharan Kerja Pembinaan dan Pengenaan Levi

Pengisytiharan kerja pembinaan dilaksanakan melalui atas talian dan Levi akan dikenakan serta merta selepas pengisytiharan dibuat.

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds