Skip to main content
search

Mengenai Kami

Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Akta 520

Akta 520 adalah satu tindakan untuk membentuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) pada tahun 1994. Ia dilaksanakan untuk menawarkan kepakaran CIDB dalam industri pembinaan tempatan dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan pembinaan. Dalam Akta 520, kualiti dan keselamatan pembinaan merupakan tunggak utama yang diwartakan penguatkuasaannya.

Akta 520 melibatkan tiga perkara utama iaitu:

  • i. Peningkatan kualiti pembinaan melalui pendaftaran kontraktor, personel binaan, pemerakuan kemahiran dan kompetensi
  • ii. Jaminan kualiti bahan binaan melalui penetapan dan pematuhan kepada standard; dan
  • iii. Perletakan tanggungjawab mengurus dan memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan semasa atau selepas kerja pembinaan ke atas kontraktor dan pengurus tapak.

Muat Turun Akta 520

PDF

Pindaan Akta 520

PDF

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds