Skip to main content
search

CIDB

Penafian

Maklumat yang terkandung di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. CIDB menyediakan maklumat dan sementara CIDB berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, CIDB tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan dan ketepatan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan.

CIDB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini, anda boleh memaut ke laman web lain yang bukan di bawah kawalan CIDB. CIDB tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web ini berfungsi dengan lancar. Walau bagaimanapun, CIDB tidak bertanggungjawab ke atas laman web tersebut tidak tersedia buat sementara waktu kerana isu teknikal di luar kawalan CIDB.

ace

This will close in 20 seconds