Skip to main content
search

Program Untuk Industri

Kemapanan Alam Sekitar

Program Untuk Industri

Pembinaan Mampan

“Kemampanan” sering dibincang dan ditafsir secara berbeza oleh pelbagai pihak. Dalam hal industri pembinaan Malaysia, pihak terbabit mendekati perkara ini secara serius dan dibuktikan dengan lebih banyak bangunan dan projek pembinaan yang ditarafkan hijau.

Konsep kemampanan dalam industri pembinaan tertumpu kepada pemuliharaan alam sekitar, sementara isu kritikal berkaitan pembangunan diterap terus pada perancangan dan reka bentuk dalam projek pembinaan.

CIDB mengambil inisiatif mencipta peralatan untuk membantu penggiat industri menerap elemen kemampanan dengan cara yang lebih sepadu dan lancar.

Penubuhan Pusat Kecemerlangan Pembinaan Mampan (MAMPAN) digembleng untuk memacu pembinaan mampan di negara ini menerusi inisiatif yang inovatif.

Serentak dengan itu, MyCREST digerakkan sebagai alat untuk memandu penggiat industri dan para pemegang amanah harta menjalani usaha dalam pelbagai aspek, dari tahap awal hingga akhir.

Satu lagi alat sokongan yang dijangka siap digunakan akhir 2018 ialah Infrastructure Rating Tool.

Untuk maklumat lanjut:

Tel: 03-4047 8029
Email[email protected]

Sustainable INFRASTAR

Lihat Info Lanjut

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

ace

This will close in 20 seconds