Skip to main content
search

Mengenai Kami

Pengurusan Tertinggi

Datuk Ir. Ahmad ‘Asri
bin Abdul Hamid

Ketua Eksekutif CIDB Malaysia

Datuk Ir. Ahmad ‘Asri
bin Abdul Hamid

Ketua Eksekutif CIDB Malaysia

Megat Kamil Azmi
Megat Rus Kamarani

Timbalan Ketua Eksekutif I

Sr Mohd Zaid
bin Zakaria

Timbalan Ketua Eksekutif II

Razuki Ibrahim

Pengurus Besar Kanan
Sektor Penguatkuasaan

Zainora Zainal

Pengurus Besar Kanan
Sektor Pembangunan Teknologi

Ir. Raslim Salleh

Pengurus Besar Kanan
Sektor Personel Binaan

Sr. Ahmad Farrin Mokhtar

Pengurus Besar Kanan
Sektor Dasar & Korporat

Suhaimi Mansor

Pengurus Besar Kanan
Sektor Kontraktor & Levi

Naidatul Mazidah Latif

Pengurus Besar Kanan
Sektor Pengurusan