Skip to main content
search

Mengenai Kami

Anggota Lembaga CIDB

Ir. Haji Yusuf
bin Haji Abd. Wahab

Pengerusi CIDB Malaysia

Ir. Haji Yusuf
bin Haji Abd. Wahab

Pengerusi CIDB Malaysia

Datuk Seri Hasnol Zam Zam
bin Ahmad

Ketua Setiausaha
Kementerian Kerja Raya

Datuk M Noor Azman bin Taib

Ketua Setiausaha Kementerian
Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT)

Ab Rahim
bin Ab Rahman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan

Datuk Hj. Azman
bin Hj. Yusoff

Presiden Persatuan Kontraktor
Bumiputera Malaysia (PKBM)

Oliver Wee
Hiang Chyn

Presiden Master Builders
Association Malaysia (MBAM)

Datuk N K Tong

Presiden Persatuan Pemaju
Hartanah & Perumahan Malaysia (REHDA)

Datuk Nik Airina
binti Nik Jaffar

Pengarah, Projek Projek Khas &
Korporat Kewangan, UEM Group

Haji Ir. Alhadi
bin Ibrahim

Pengarah Urusan
Konsortium Malaysia