Skip to main content
search

Panduan

Soalan Lazim

CIMS CIDB

Siapakah boleh mendaftar ID Pengguna CIMS?

Bagaimanakah saya boleh mengaktifkan ID Pengguna CIMS?

Bagaimanakah saya dapat menjana semula emel pengaktifan?

Sila klik kepada ‘Tidak menerima emel pengaktifan’ di cims.cidb.gov.my dan semak di dalam folder ‘inbox’ atau ‘spam’ atau ‘junk’ emel didaftarkan untuk melihat dan klik pautan pengaktifan emel

Bagaimanakah untuk menetapkan semula kata laluan?

Bagaimanakah saya dapat membatalkan emel lama dan menukar kepada emel baru?

Pendaftaran Kontraktor

Bagaimanakah saya ingin memohon pendaftaran baru/pembaharuan bagi perkara yang berikut?

1. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

Permohonan baru dan pembaharuan boleh dilakukan dengan log masuk ke CIMS dan ikuti manual seperti pautan ini:

PDF
2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Permohonan baru dan pembaharuan boleh dilakukan dengan log masuk ke CIMS dan ikuti manual seperti pautan ini:

PDF
3. Sijil Taraf Bumiputera (STB)

Permohonan baru dan pembaharuan boleh dilakukan dengan log masuk ke CIMS dan ikuti manual seperti pautan ini:

PDF

Berapakah bayaran dikenakan untuk pendaftaran dan pembaharuan kontraktor tempatan?

Maklumat lanjut rujuk pautan ini di muka surat 5-6 (fee proses) & 10 (yuran pendaftaran):

PDF

Bagaimanakah saya ingin menyemak status permohonan?

Bagaimanakah saya ingin membuat pengisytiharan projek?

PDF

Berapakah nilai kontrak yang layak dikenakan levi dan berapa nilai levi?

Siapakah yang bertanggungjawab membayar levi tersebut?

Bagaimanakah saya boleh membayar levi?

Pendaftaran Kad Personel Binaan (Kad Hijau)

Bagaimanakah saya boleh memohon atau memperbaiki Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

PDF
PDF

Bagaimanakah saya, sebagai warganegara Malaysia / warga tempatan Malaysia boleh memohon Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

PDF
PDF

Bagaimanakah permohonan Kad Personel Binaan (Kad Hijau) untuk bukan warganegara Malaysia / warga asing?

Bagi bukan Warganegara Malaysia /warga asing, permohonan HANYA boleh dibuat melalui majikan yang mempunyai akses ID ke sistem CIMS.

Rujuk manual di bawah untuk panduan lanjut:

PDF

Bagaimanakah saya boleh mendaftarkan ID individu/majikan?

Bagaimanakah jika saya pemohon warganegara Malaysia tetapi tidak menerima notifikasi untuk pengesahan pembayaran permohonan Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

Berapakah bayaran bagi permohonan/pembaharuan untuk personel binaan tempatan/asing?

PDF

Berapa lamakah tempoh saya akan menerima pas sementara Kad Personel Binaan (Kad Hijau) selepas bayaran dibuat?

Berapa lamakah tempoh saya akan menerima Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

Di manakah Kad Personel Binaaan (Kad Hijau) saya akan di hantar?

Siapakah yang layak memohon Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

Apakah syarat permohonan baru dan pembaharuan Kad Personel Binaan (Kad Hijau) tempatan?

Apakah syarat permohoan pendaftaran personel binaan/kad hijau bagi pekerja asing?

Bolehkah pemohon membuat penukaran alamat pengeposan Kad Personel Binaan (Kad Hijau)?

Apa perlu saya lakukan sekiranya Kad Personel Binaan (Kad Hijau) saya masih belum diterima dan pas sementara saya yang valid selama 60 hari telah tamat tempoh?

Apakah Sistem E-Serahan dan perananannya?

PDF

Apakah saluran untuk membuat aduan sekiranya Kad Personel Binaan (Kad Hijau) saya lambat di terima dan Pas Sementara tidak diterima oleh sesetengah klien/pihak tapak bina?

Semasa membuat permohonan Kad Personel Binaan (Kad Hijau), saya dapati maklumat sijil kemahiran/akademik tiada dalam senarai sistem CIMS, apa perlu saya lakukan?

ext

This will close in 20 seconds