Skip to main content
search

Mengenai Kami

Latar Belakang

CIDB Malaysia

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) ditubuhkan menerusi Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994 (Akta 520) bagi membina kapasiti dan kapabiliti industri pembinaan melalui peningkatan kualiti dan produktiviti dengan memberi penekanan kepada professionalisme, inovasi dan pengetahuan ke arah kehidupan yang berkualiti.

Objektif

Objektif CIDB adalah untuk membina kapasiti dan kapabiliti industri pembinaan melalui peningkatan kualiti dan produktiviti dengan memberi penekanan kepada profesionalisme, inovasi dan pengetahuan ke arah kehidupan yang berkualiti.

Mengenai CIDB

Badan Berkanun dibawah Kementerian Kerja Raya

Ditubuhkan pada 1995

Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Akta 1994 (Akta 520)

Pembiayaan Sendiri

Dipacu oleh Sektor Swasta

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

Notis Perpindahan CIDB Ibu Pejabat

This will close in 0 seconds