Skip to main content
search

Mengenai Kami

CIDB Sebagai Badan Pensijilan
ISO/IEC 17024:2012

PengenalanTempoh Pensijilan SKKPKenyataan Kesaksamaan dan Kerahsiaan CIDBSenarai Program Yang DitawarkanPermohonanPusat BertauliahPengurusan RayuanPengurusan AduanSenarai Dokumen

Program Untuk Industri

Pengenalan

Sebagai usaha CIDB Malaysia untuk memberi nilai tambah kepada pensijilan Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa, semua aktiviti yang berkaitan dengan proses pensijilan telah diselaraskan dengan keperluan ISO/IEC 17024:2012 (Conformity Assessment: General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons).

ISO/IEC 17024(Conformity Assessment: General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons) merupakan standard antarabangsa yang menggariskan keperluan am bagi badan pensijilan dalam memastikan aspek kesaksamaan diterapkan dalam setiap aktiviti berkaitan pensijilan. Standard ini memastikan proses penilaian dan penentuan keputusan pensijilan dilaksanakan secara adil, sahih dan dipercayai.

CIDB memfokuskan kepada tiga (3) bidang utama iaitu :

 • a) Kimpalan (Welding);
 • b) Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing – NDT); dan
 • c) Jurubagas dan Jurucat (Blasting and Painting)

Bermula 1 Mac 2022, pelaksanaan penilaian bagi pensijilan SKKP ke atas tiga (3) bidang tersebut dilaksanakan berdasarkan Skim Pensijilan berlandaskan keperluan ISO/IEC 17024:2012, iaitu:

 • a) Certification Scheme ISO/IEC 17024:2012 For Welding;
 • b) Certification Scheme ISO/IEC 17024:2012 For Non-Destructive Testing; dan
 • c) Certification Scheme ISO/IEC 17024:2012 For Blasting And Painting

Tempoh Pensijilan SKKP

TREDTEMPOH PENSIJILANPEMBAHARUANPENSIJILAN SEMULA
Kimpalan (Welding)3 tahunTahun ke-3Tahun ke-6
Ujian Tanpa Musnah(Non-Destructive Testing – NDT)5 tahunTahun ke-5Tahun ke-10
Jurubagas dan Jurucat (Blasting and Painting)5 tahunTahun ke-5Tahun ke-10

*Maklumat lanjut sila rujuk Skim Pensijilan

Kenyataan Kesaksamaan (Impartiality) dan Kerahsiaan (Confidentiality) CIDB

Lihat Kenyataan Penuh

Senarai Program Yang Ditawarkan

Kimpalan (Welding) :

 • a. Shielded Metal Arc Welding (SMAW)
 • b. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
 • c. Gas Metal Arc Welding (GMAW)
 • d. Flux Cored Arc Welding (FCAW)

Ujian Tanpa Musnah (Non-Destructive Testing – NDT) :

 • a. Magnetic Testing (MT)
 • b. Penetrant Testing (PT)
 • c. Ultrasonic Testing Thickness Measurement (UTTM)
 • d. Ultrasonic Testing in Welds (UT)
 • e. Radiographic Interpreter (RI)

Jurubagas dan Jurucat (Blasting and Painting-BPO) :

 • a. Blaster
 • b. Painter
Lihat Senarai Program Yang Ditawarkan

Permohanan

Pemohon boleh mengemukakan permohonan melalui CIMS CIDB.
https://cims.cidb.gov.my

Pusat Bertauliah

BILPUSAT LATIHAN & PENILAIAN BERTAULIAHBIDANG TRED YANG DITAWARKANNO. TELEFON
1CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (KUALA LUMPUR)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT) | 3. Blasting and Painting (BPO)+6019-7283575
2CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (JOHOR)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT) | 3. Blasting and Painting (BPO)+6019-7868536
3CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (PERAK)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT)+6019-3213575
4CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (KEDAH)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT) | 3. Blasting and Painting (BPO)+6019-6623575
5CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (TERENGGANU)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT) | 3. Blasting and Painting (BPO)+6019-9133575
6CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (SARAWAK)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT)+6019-3933575
7CIDB TECHNOLOGIES SDN BHD (SABAH)1. Welding | 2. Non-Destructive Testing (NDT) | 3. Blasting and Painting (BPO)+6011-10519431

Pengurusan Rayuan

CARTA ALIR PROSES

Lihat Carta Alir Proses

* Permohonan rayuan hendaklah dikemukakan kepada CIDB dalam tempoh 14 hari selepas keputusan

Penilaian Semula (Re-assessment)

Peserta-peserta adalah dibolehkan untuk menduduki penilaian pada bahagian yang gagal sahaja samada teori atau amali. Permohonan untuk Penilaian Semula (Re-Assessment) boleh dibuat dalam tempoh selepas 30 hari dan tidak lewat dari 2 tahun dari tarikh pengeluaran keputusan oleh CIDB.

Lihat Carta Alir Proses

Pengurusan Aduan

Pemohon boleh mengemukakan permohonan melalui CIMS CIDB.
https://cims.cidb.gov.my

Senarai Dokumen

Skim Pensijilan Kimpalan (Welding) 

Muat Turun

Skim Pensijilan Ujian Tanpa Musnah
(Non-Destructive Testing – NDT)  

Muat Turun

Skim Pensijilan Jurubagas dan Jurucat
(Blasting and Painting-BPO)

Muat Turun

Borang Pengalaman

Muat Turun

Borang Ujian Penglihatan

Muat Turun

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds