Skip to main content
search

Personel Binaan

Pembangunan Pengurus

Program Untuk Industri

Kontraktor merupakan seseorang yang menjalankan atau menyiapkan atau mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan. Mana-mana orang yang telah di awardkan atau telah menyempurnakan apa-apa kontrak bagi kerja pembinaan, atau telah mengaku janji untuk menjalankan, menguruskan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan, atau telah menjalankan, menguruskan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan adalah disifatkan sebagai seorang kontraktor melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

Pentauliahan Pengurus Projek Pembinaan (CCPM)

Lihat Info Lanjut

Pentauliahan Pengurus Pembinaan (CCM)

Lihat Info Lanjut

Pentauliahan Pengurus Pengurusan Fasiliti (FMM)

Lihat Info Lanjut

Pentauliahan Pengurus Pembinaan Pembentungan (SCM)

Lihat Info Lanjut

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

ext

This will close in 20 seconds