Skip to main content
search

Mengenai Kami

Fungsi

14 Fungsi CIDB di bawah Akta 520

Peranan CIDB

1. Penasihat

2. Regulatori

3. Pembangunan

Peranan Penasihat

1. Menguruskan aduan atau laporan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa kegagalan kerja pembinaan

2. Memajukan dan merangsang pembangunan penambahbaikan dan pengembangan industri pembinaan

3. Mengadakan perkhidmatan perundingan dan nasihat

4. Menasihati dan mengesyorkan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Peranan Regulatori

1. Mendaftar & mengakreditasi kontraktor

2. Mendaftar & mengakreditasi: personel binaan

3. Mengawal selia pematuhan standard bagi kerja binaan dan bahan binaan

4. Mengawal selia pelaksanaan sistem binaan berindustri dalam industri pembinaan

5. Mengawal selia pelaksanaan bagi kerja pembinaan yang berkualiti dan selamat

Peranan Pembangunan

1. Menyediakan & menyenggarakan sistem informasi industri pembinaan

2. Mengada, memaju, mengkaji semula dan menyelaraskan latihan personel binaan & kontraktor dalam industri pembinaan

3. Menggalakkan teknologi, memaju & mengusahakan penyelidikan

4. Memajukan & menggalakkan jaminan kualiti

5. Memajukan & membantu dalam pengeksportan perkhidmatan

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa