Skip to main content
search

Program Untuk Industri

Kualiti

Apakah QLASSICKenapa Perlu QLASSIC?Penilai QLASSICAliran Proses Penilaian QLASSICStandard QLASSIC (CIS 7:2014)Jadual Latihan Penilai QLASSIC

Program Untuk Industri

Apakah Sistem Penilaian Kualiti dalam Pembinaan (QLASSIC)

Kualiti adalah antara parameter paling penting dalam industri pembinaan selain daripada masa dan kos. Namun kualiti bersifat subjektif, dan sukar untuk dihitung.

Pada tahun 2005, CIDB dengan kumpulan kerja yang terdiri daripada pemegang amanah harta awam dan swasta telah sepakat menggariskan standard industri pembinaan atau CIS (Construction Industry Standard) berasaskan keperluan kualiti untuk industri berkenaan.

Hasilnya terciptalah apa yang dipanggil sebagai Sistem Penilaian Kualiti dalam Pembinaan atau QLASSIC (Quality Assessment System for Building Construction Works) (CIS 7:2014).

Apakah itu Qlassic

QLASSIC merupakan sistem atau kaedah untuk mengukur dan menilai kualiti kemahiran kerja berdasarkan Construction Industry Standard (CIS 7:2014). QLASSIC memboleh kualiti kemahiran kerja antara projek pembinaan dapat dibandingkan secara objektif menerusi satu sistem penskoran.

Objektif QLASSIC

 • Menanda aras kualiti kemahiran kerja industri pembinaan.
 • Menentukan satu sistem penilaian terhadap kualiti kemahiran kerja pembinaan
 • Mentaksir dan menilai kemahiran kerja sesebuah projek pembinaan berdasarkan standard relevan yang diperakui
 • Untuk diguna sebagai kriteria pentaksiran prestasi kontraktor berdasarkan kualiti kemahiran kerja
 • Untuk menyusun dan menghimpun data bagi analisa statistik

Skop QLASSIC

QLASSIC menetapkan standard pada kualiti kemahiran kerja bagi pelbagai elemen pembinaan untuk kerja pembinaan bangunan. Markah diberikan apabila kemahiran kerja berkenaan mematuhi standard yang digariskan, iaitu mengguna . Markah tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengira Skor QLASSIC (%) terhadap satu-satu projek pembinaan bangunan.

Penilaian QLASSIC dilaksana menerusi pemeriksaan tapak serta mengguna prinsip pemeriksaan kali pertama. Kerja-kerja pembinaan yang diperbaiki selepas penilaian dibuat tidak akan dinilai semula. Objektif prinsip ini ialah untuk menggalakkan kontraktor “Do Things Right the First Time and Every Time”.

Kenapa Perlu QLASSIC?

Memboleh tanda aras kualiti kemahiran kerja projek pembinaan

Menyedia sistem penilaian terhadap kemahiran kerja pembinaan

Memudah kawalan mutu kerja pembinaan

Menjadi kriteria kualiti bagi mengukur prestasi kontraktor

Penilai QLASSIC

QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION (QLASSIC)
QLASSIC ialah skim pensijilan yang dibangunkan oleh CIDB dan penilaian dijalankan berdasarkan Construction Industry Standard (CIS 7) untuk mengukur tahap kualiti yang dicapai dalam projek yang telah siap. Sebagai sebahagian daripada usaha CIDB dalam memastikan dan menyampaikan tahap kualiti tinggi yang dicapai dalam projek yang telah siap seperti yang dicerminkan dalam skor projek QLASSIC yang tinggi seperti yang ditunjukkan dalam skor projek QLASSIC yang tinggi, Kursus Penilai QLASSIC telah diperkenalkan kepada industri. Kursus ini memberi pengetahuan untuk membolehkan peserta membuat sistem atau kaedah untuk mengukur dan menilai kualiti mutu kerja sesuatu kerja pembinaan bangunan berdasarkan Construction Industry Standard (CIS 7). QLASSIC memperkasakan kualiti mutu kerja antara projek pembinaan untuk dibandingkan secara objektif melalui sistem pemarkahan.

Selepas tamat kursus ini, peserta akan dapat:

 • Memberi pengetahuan tentang proses penilaian QLASSIC tentang pensampelan, penilaian tapak dan pengiraan skor;
 • Menggunakan prosedur yang betul untuk menjalankan penilaian mengikut keperluan CIS 7;
 • Menggunakan pengetahuan yang relevan untuk mengenal pasti kesalahan dan bukan kesalahan berdasarkan kriteria pemeriksaan;
 • Gunakan teknik pengukuran dengan alat penilaian yang betul

Peserta Sasaran: Arkitek, Penyelia Tapak, Eksekutif QA QC, Klien Projek, Arkitek, Inspektor Kerja, Pengurus QA QC, Pembantu Teknikal, Jurutera, Pengurus Projek.

Syarat Kemasukan:

 • Minimum sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang pembinaan
 • Bekerja sebagai kakitangan teknikal yang terlibat dengan kerja pemantauan dan penyeliaan serta pengalaman tapak
 • Kakitangan kerajaan dengan kelayakan kejuruteraan yang terlibat dengan pemantauan projek/kerja lapangan.

Perakuan: Sijil kehadiran akan diberikan kepada peserta yang berjaya.

Untuk permohonan latihan/penjelasan lanjut, sila rujuk:

E-Pembelajaran CIDB

Laman WebPertanyaan

Penilai Peperiksaan QLASSIC:
Yuran Peperiksaan: RM 100 for Peninsular Malaysia, RM 200 for Sabah & Sarawak
Lokasi : CIDB IBS Sdn Bhd, Jalan Chan Sow Lin, KL

Laman WebInfoHubungi 1Hubungi 2

Flowchart

Aliran Proses Penilaian QLASSIC

Penilaian QLASSIC dijalankan setelah kerja pembinaan bangunan itu siap, iaitu sebelum penyerahan projek telah siap kepada pelanggan.

Klik Disini

Standard QLASSIC (CIS 7:2014)

Standard ini dibangunkan oleh Jawatankuasa Teknikal, Penilaian Kualiti dalam Pembinaan, dengan kerjasama Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB). CIS 7:2014 merupakan versi kemaskini yang ditambah baik daripada standard CIS 7:2006.

1

Kategori A (Setingkat)

Sesebuah, berkembar, teres dan kelompok
2

Kategori B (Bertingkat)

Rumah Pangsa, apartment, kondominium, servis apartmen, small office home office (SOHO) dan town house.
3

Kategori C (Bangunan awam/komersial/industri tanpa sistem pendingin berpusat)

Bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, hanger, small office flexible office (SOFO), small office virtual office (SOVO), bangunan keagamaan, stadium, dewan komuniti, hospital, lapangan terbang, universiti, kolej, balai polis, dan seumpamanya.
4

Kategori D (Bangunan awam/komersial/industri dilengkapi sistem pendingin berpusat)

Bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, hanger, small office flexible office (SOFO), small office virtual office (SOVO), bangunan keagamaan, stadium, dewan komuniti, hospital, lapangan terbang, universiti, kolej, balai polis, dan seumpamanya.

Jadual Latihan Penilai QLASSIC

General Terms & Conditions

1. PENGENALAN

 • CIDB Holdings Sdn Bhd (CIDBH) bersetuju untuk menyediakan dan Peserta bersetuju untuk menjalankan dan membayar kursus latihan dan/atau kemudahan yang dibekalkan mengikut penghantaran bahan latihan yang berkaitan.
 • Kursus latihan juga mungkin termasuk Dalam Talian dan e-Pembelajaran (jika boleh) dan latihan bilik darjah biasa.

2. KURSUS/LATIHAN/SEMINAR

 • Semua tarikh dan tempat yang dinyatakan dalam kalendar adalah tentatif, CIDBH berhak untuk membatalkan Kursus atau menjadualkan semula Tarikh Kursus pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab.
 • Surat Pengesahan akan dikeluarkan sekurang-kurangnya 5 hari SEBELUM Tarikh Kursus.
 • CIDBH akan berusaha untuk memaklumkan Peserta secepat mungkin tentang pembatalan atau penjadualan semula, dan sekiranya berlaku penjadualan semula, untuk menawarkan Tarikh Kursus baharu yang sesuai untuk Peserta. Sekiranya berlaku pembatalan, CIDBH hendaklah memulangkan Harga Kursus kepada Peserta tanpa berlengah-lengah. Bayaran balik sedemikian akan menjadi satu-satunya remedi yang tersedia kepada Peserta sekiranya pembatalan oleh CIDBH.
 • Semua pembayaran yang telah dibuat TIDAK BOLEH DIKEMBALIKAN dalam apa jua keadaan. Walau bagaimanapun, penggantian atau penggantian peserta atau kursus adalah dibenarkan. Jika peserta memilih kursus dengan bayaran yang lebih rendah, tiada bayaran balik untuk baki akan dibuat.

3. BAYARAN

 • Bayaran hendaklah dibuat sepenuhnya kepada CIDB Holdings Sdn Bhd sebelum Tarikh Kursus ke Nombor Akaun RHB Islamic Bank: 2642-7200-0083-56.
 • Sila muat naik slip pembayaran ke Sistem BLINK dan nyatakan butiran pembayaran untuk tujuan penyelarasan.

4. INDEMNITI

 • Force Majeure
 • CIDBH tidak akan bertanggungjawab atau dianggap melanggar atau mungkir kewajipannya di bawah sebarang syarat setakat yang pelaksanaan pertunangan tersebut ditangguhkan atau dihalang, secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh sebab di luar kawalan munasabahnya, termasuk, tetapi tidak. Terhad kepada, perbuatan Tuhan, tindakan (atau peninggalan) pihak berkuasa kerajaan, kebakaran, keadaan cuaca buruk, gempa bumi, mogok atau gangguan buruh lain, banjir, risiko penculikan, tindakan atau ancaman keganasan, wabak, rusuhan, atau kelewatan dalam pengangkutan .
 • CIDBH tidak bertanggungjawab untuk perjalanan, penginapan atau kos sampingan yang ditanggung oleh Peserta jika mana-mana Kursus dibatalkan atau dijadualkan semula.

Hubungi Kami

E-mel: [email protected]

Laman Web: www.cidbholdings.com.my

No. Tel. : 03-4042 8880

Pegawai Untuk Dihubungi: Mr. Bacroft / Mr. Hafiz / Mr. Isfarudin

*Tempat duduk adalah terhad dan berdasarkan keperluan oleh CIDB Malaysia (rujuk brosur).

*Semua pendaftaran dikehendaki menyerahkan resume lengkap dengan skop kerja semasa kepada [email protected]

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

ext

This will close in 20 seconds