Skip to main content
search

Kemapanan Alam Sekitar

MyCREST

Mengenai MyCRESTTujuan MyCRESTObjektif MyCRESTPeralatan MyCRESTKriteria PenilaianProsedur MyCRESTKadar & Yuran MyCREST

Program Untuk Industri

Mengenai MyCREST

MyCrest-Logo

MyCREST, atau Alat Pengekalan Karbon dan Pengekalan Alam Sekitar Malaysia, bertujuan untuk membimbing, membantu, mengukur, dan mengurangkan kesan alam sekitar yang dibina dari segi pengurangan pelepasan karbon dan kesan alam sekitar, dengan mengambil kira pandangan kitaran hayat yang lebih holistik. Ia juga bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosio-ekonomi yang berkaitan dengan persekitaran yang dibina dan pembangunan bandar.

Tujuan MyCREST

 • Mengintegrasi kriteria pentaksiran (penilaian) dan strategi pengurangan karbon ke dalam matriks kemampanan lalu menghasilkan sistem penarafan pentaksiran kemampanan tergabung bagi menilai persekitaran binaan
 • Menyedia kaedah penilaian karbon yang boleh dinyatakan kuantitinya, dalam ruang sistem penarafan mampan yang holistik dengan mengintegrasi dan memajukan lagi kriteria sedia ada ke dalam prestasi dan parameter terkait kitaran hayat
 • Memajukan lagi penilaian bangunan hijau sedia ada ke dalam impak kitaran hayat dan pengkuantitiannya
 • Menggabung kedua-dua faktor pelepasan karbon dan prestasi kemampanan ke dalam kriteria tergabung yang terkait dengan reka bentuk, pembinaan, pentauliahan dan operasi pembinaan bangunan
 • Melaras supaya sejajar dengan matlamat Low Carbon City Framework (LCCF) oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau, dan Air Malaysia (KeTTHA)

Objektif MyCREST

 • Boleh mengukur kuantiti impak persekitaran binaan kepada alam sekitar dalam aspek pengurangan karbon dan kemampanan
 • Memastikan amalan alam sekitar terbaik mengikut piawaian standard dan sasaran global
 • Menyenggara dan membaiki pengkalan data kajian kes mengenai impak dan amalan terbaik untuk mengurang pengeluaran karbon serta impak kitaran hayat
 • Meningkatkan kesedaran tentang impak kitaran hayat persekitaran binaan dan komponennya
 • Mengimbangkan ciri tahan lasak dengan ketahanan, praktis dan mudah guna
 • Menghasilkan alat yang cukup fleksibel untuk digunakan oleh semua pemegang amanah harta, perunding dan kontraktor bagi semua jenis bangunan dan senario
 • Mengimbangkan sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek
 • Mengimbangkan isu alam sekitar dan sosioekonomi insan

Peralatan MyCREST

MyCREST pada dasarnya menggabungkan tiga alat asas untuk membina ‘pelan pemarkahan’ yang kemudiannya digunakan untuk menilai bangunan untuk pensijilan. Alat asas MyCREST mewakili cara penilaian, pengiktirafan dan anugerah MyCREST diberikan secara berasingan kepada tiga peringkat asas kitaran hayat bangunan

Peringkat Reka Bentuk

 • Alat reka bentuk
 • Kad skor peringkat reka bentuk
 • Panduan rujukan untuk peringkat reka bentuk
 • Kalkulator karbon peringkat reka bentuk

Peringkat Pembinaan

 • Alat pembinaan
 • Kad skor peringkat pembinaan
 • Panduan rujukan untuk peringkat pembinaan
 • Kalkulator karbon peringkat pembinaan

Peringkat Operasi & Penyelenggaraan

 • Alat O&M
 • Kad skor peringkat O&M
 • Panduan rujukan untuk peringkat O&M
 • Kalkulator karbon peringkat O&M

KRITERIA Penilaian MyCREST

Prosedur MyCREST

Prosedur Pendaftaran

Prosedur Pensijilan

Kadar & Yuran MyCREST

Klasifikasi Penilaian

Penarafan bintang MYCREST diberikan dan markah masing-masing:-

Yuran Pendaftaran

Lain-Lain Maklumat

 • Borang permohonan
  Sila muat turun di sini

 

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds