Skip to main content
search
AnnouncementLatest Info

PENGUMUMAN PENTING KEPADA PENYEDIA LATIHAN/PENGANJUR PROGRAM CCD SEDIADA

By October 18, 2023#!31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:000431#31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 04pm31pm-31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:002Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312023Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +08005225212pmMonday=986#!31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 4th, 2023#!31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:000431#/31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 04 Dec 2023 14:52:04 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Pendaftaran sebagai Penyedia Latihan Program CCD (PLCCD)  

Adalah diingatkan semua penganjur program CCD hendaklah berdaftar sebagai PLCCD yang sah bermula pada 1 November 2023 hingga 20 November 2023 menggunakan sistem CIMS CIDB.

Hanya PLCCD yang telah berdaftar dan mempunyai sijil pendaftaran PLCCD yang sah sahaja layak mengemukakan permohonan mata CCD berkuatkuasa pada 27 November 2023.

Sistem CIMS bagi modul CMS CCD (Competency Management System) akan ditutup bermula pada 21 hingga 26 November 2023 bagi tujuan penyelenggaraan. Dalam tempoh ini, semua jenis permohonan berkaitan CCD adalah dibekukan.

Sila muat turun dokumen berikut di pautan cims.cidb.gov.my (panduan pengguna) sebagai rujukan sebelum permohonan dibuat:

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi:

CIDB Careline: +60355673300

mceia 1

This will close in 20 seconds