Skip to main content
search

Kemapanan Alam Sekitar

Kemapanan INFRASTAR

Pengenalan dan ObjektifTujuanKlasifikasiBagaimana Pensijilan INFRASTAR Mampan Berfungsi

Program Untuk Industri

Pengenalan dan Objektif

Gambaran Umum
Pembangunan aset infrastruktur memberi impak besar kepada masyarakat, alam sekitar dan ekonomi. Oleh itu, adalah penting bagi mana-mana projek infrastruktur untuk mengimbangi faktor kemampanan ekonomi, masyarakat dan alam sekitar dalam pembangunannya. Keperluan untuk kaedah atau alat yang lebih piawai untuk menilai kemampanan tindakan sedemikian menjadi lebih penting.

Apa itu INFRASTAR Mampan

Sustainable INFRASTAR adalah singkatan dari Sustainable Infrastructure Rating Tool di mana ia menggunakan sistem penilaian objektif & berasaskan bukti yang menilai setiap syarat utama yang dikenal pasti, termasuk:

 1. Perancangan dan pengurusan guna tanah
 2. Pengurusan Sumber
 3. Pengurusan Tenaga dan Air
 4. Biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem lain
 5. Perlindungan sosial dan budaya
 6. Penyelarasan pihak berkepentingan

Objektif utama INFRASTAR Mampan

 • Untuk mewujudkan kesedaran berterusan tentang kepentingan kemampanan sepanjang peringkat pra-pentauliahan projek infrastruktur
 • Untuk mengutamakan sifat-sifat alam sekitar dan sosial yang penting untuk infrastruktur mampan seawal peringkat konseptual
 • Untuk menyampaikan prestasi yang lebih baik berkaitan dengan alam sekitar dan sosial melalui reka bentuk dan pembinaan projek
 • Untuk mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada usaha yang dibuat oleh projek ke arah mencapai tahap infrastruktur mampan yang luar biasa
 • Untuk memastikan pelaksanaan amalan terbaik alam sekitar dan sosial adalah mengikut piawaian yang diterima pakai di peringkat tempatan dan global
 • Untuk mengukur tahap kemampanan projek infrastruktur

Tujuan INFRASTAR Mampan

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah membangunkan alat penarafan infrastruktur yang mampan untuk Malaysia dengan tujuan akhir untuk menilai sejauh mana langkah kemampanan yang diterima pakai oleh projek infrastruktur di Malaysia terutamanya pada peringkat reka bentuk dan pembinaan. INFRASTAR mampan bertindak sebagai alat reka bentuk dan ukuran untuk memastikan pertimbangan dan elemen mampan digabungkan pada awal pembangunan projek.

Klasifikasi untuk INFRASTAR Mampan 

Penilaian berlaku pada dua peringkat projek; iaitu reka bentuk dan pembinaan:

Bagaimana Pensijilan
INFRASTAR Mampan Berfungsi

Penilaian diperakui yang mencapai peratusan kredit 40% dan ke atas akan diberikan dengan penarafan bintang. Klasifikasi mata penilaian dengan penarafan masing-masing adalah seperti berikut:

Lain-Lain Maklumat

 • Borang permohonan
  Sila muat turun di sini

 

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds