Skip to main content
search
Pengumuman CIDB

Pakej Penjana Memanfaatkan Syarikat Pembinaan

By Ogos 6, 2020Disember 14th, 2022No Comments

Pada 5 Jun 2020, Kerajaan telah memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) berikutan kesan daripada pandemik COVID-19. Kerajaan komited memastikan pendekatan yang inklusif dan holistik dalam usaha memulihkan ekonomi Malaysia. CIDB Malaysia menyambut baik pakej PENJANA ini dan telah mengenalpasti beberapa inisiatif yang akan membantu perusahaan kecil dan sederhana termasuk kontraktor pembinaan.

BILINISIATIFNO TELEFON/E-MELPAUTAN
1Program subsidi upah akan dilanjutkan selama tiga bulan lagi dengan subsidi RM600 bagi setiap pekerja untuk semua majikan yang layak.Tel: 03-4264 5555/ 03- 8091 5100/ 1-300-22-8000
Email: [email protected]
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/wage-subsidy-programme
2Peruntukan RM2 bilion untuk program peningkatan kemahiran tenaga kerja bagi meningkatkan kebolehpasaran penganggur.HRDF Tel: 1800-88-4800
Email: [email protected]
PROTEGE Tel: 03-8883 6272
SIDC Tel: 03-6204 8667
Email: [email protected]
https://www.protege.my/
https://www.hrdf.com.my/placeandtraincallforproposal/
3Bantuan aliran tunai menerusi pembiayaan SME Bank untuk kontraktor kelas G2 dan G3 yang dianugerahkan projek-projek kecil KerajaanSME Bank Tel: 03 – 2603 7700
Email: [email protected]
https://www.smebank.com.my/en/smego
4Melanjutkan tempoh dan memperluas skop potongan cukai bagi perbelanjaan berkaitan pencegahan COVID-19 kepada syarikat, termasuk bagi ujian saringan serta pembelian PPE dan pengimbas suhu – membantu mengurangkan bebanan kewangan syarikat untuk beroperasi.LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
5Insentif dari RM600 hingga RM1,000 sebulan selama 6 bulan kepada majikan yang memberi pekerjaan kepada penganggur dan pelatih industri.HRDF Tel: 1800-88-4800
Email: [email protected]
PERKESO Tel: 1-300-22-8000
Email: [email protected]
https://www.hrdf.com.my/placeandtraincallfor proposal/
www.perkeso.gov.my
6Pembiayaan PKS PENJANA sebanyak RM2 bilion untuk memberi pembiayaan sehingga RM500 ribu bagi menyokong operasi perniagaanTel : 03 8882 4666Untuk maklumat lanjut, rujuk dengan laman sesawang bank berkenaan https://penjana.treasury.gov.my/
7Melanjutkan tempoh dan memperluas skop potongan cukai bagi perbelanjaan berkaitan pencegahan COVID-19 kepada syarikat, termasuk bagi ujian saringan serta pembelian PPE dan pengimbas suhu – membantu mengurangkan bebanan kewangan syarikat untuk beroperasi.LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
8Rebat cukai sehingga RM20 ribu setahun selama tiga tahun taksiran untuk menggalakkan penubuhan PKS baharuLHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
9Pelanjutan potongan cukai khas bersamaan 30% bagi pengurangan sewa premis perniagaan sehingga 30 September 2020.LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
10Pelanjutan elaun bagi modal dipercepatkan bagi perbelanjaan ke atas mesin dan peralatan termasuk peralatan ICT hingga 31 Disember 2021LHDN Tel: 03-8911 1000 https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/http://www.hasil.gov.my/
11Pengecualian duti setem ke atas surat cara berkaitan percantuman dan pemerolehan (M&A) bagi transaksi yang disempurnakan antara 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
12Pelepasan khas cukai pendapatan sehingga RM2,500 akan diberikan ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet (mulai 1 Jun 2020)LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
13Pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, tablet, komputer riba, dan tablet daripada majikan (mulai 1 Julai 2020)LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
14Pelanjutan pemberian potongan cukai khas untuk perbelanjaan pengubahsuaian dan pembaharuan premis perniagaan yang layak sehingga 31 Disember 2021LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
15Pemberian remisi penalti sebanyak 50% kepada syarikat atau pengilang berdaftar yang lewat membuat pembayaran cukai jualan atau cukai perkhidmatan bermula 1 Julai 2020 hingga 30 September 2020LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
16Had pembiayaan bagi pinjaman untuk pembelian rumah yang ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas, tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumahLHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
17Pengecualian Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) diberikan kepada individu warganegara Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat mulai 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan tiga (3) unit rumah kediaman sahajaLHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/
18Pengecualian duti setem akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai melebihi RM300,000 hingga RM2.5 juta.LHDN Tel: 03-8911 1000
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/en-US/
http://www.hasil.gov.my/