Skip to main content
search

Personel Binaan

Akreditasi Pusat Latihan

Pusat Latihan Bertauliah (BLP) KemahiranPusat Latihan Bertauliah Penyeliaan & Pengurusan

Program Untuk Industri

Pusat Latihan Bertauliah (PLB) Kemahiran

  • Pusat Latihan Bertauliah Kemahiran adalah sebuah pusat latihan yang ditauliah oleh CIDB bagi melaksanakan program latihan kemahiran bagi persijilan Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 1 hingga 3.
  • Pusat latihan yang berminat perlu berdaftar sebagai sebuah organisasi yang diiktiraf seperti perniagaan /syarikat /persatuan / koperasi / lain-lain.  Di samping itu, pusat latihan wajib menyediakan ruangan untuk mengadakan latihan kemahiran mengikut tred / program, serta mempunyai modal kewangan yang mencukupi.
  • Pusat latihan yang berminat untuk menjadi PLB boleh mengemukakan permohonan secara manual kepada CIDB dengan menggunakan Borang Permohonan PL22.

Borang Permohonan PL22
Pusat Latihan Kompetensi Bertauliah

Muat Turun Borang

Pusat Latihan Bertauliah
Penyeliaan & Pengurusan

  • Pusat Latihan Bertauliah Penyeliaan & Pengurusan adalah sebuah pusat latihan yang ditauliah oleh CIDB bagi melaksanakan program latihan penyeliaan dan pengurusan bagi persijilan Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) tahap 4 hingga 6.
  • Pusat latihan yang berminat perlu berdaftar sebagai sebuah organisasi yang diiktiraf seperti perniagaan /syarikat / persatuan / koperasi / lain-lain.  Di samping itu, pusat latihan wajib menyediakan ruangan untuk mengadakan latihan mengikut tred / program, serta mempunyai modal kewangan yang mencukupi.
  • Pusat latihan yang berminat untuk menjadi PLB boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui sistem CIMS CIDB berpandukan Manual Pengguna – Permohonan PLB Penyeliaan & Pengurusan.

Manual Pengguna – Permohonan PLB
Penyeliaan & Pengurusan

Muat Turun Manual

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa