Skip to main content
search
Circular

SENARAI PEKELILING DAN GARIS PANDUAN CIDB MALAYSIA

By July 20, 2023#!31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:005531#31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 21pm31pm-31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:004Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312023Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800354357pmFriday=986#!31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur7#July 21st, 2023#!31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:005531#/31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Fri, 21 Jul 2023 16:35:55 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur7#No Comments
 1. PEKELILING PROGRAM KAD HIJAU CIDB BIL 1/2000
 2. PEKELILING PROGRAM KAD HIJAU CIDB BIL 1/2001 (DIBACA BERSAMA BIL 1/2000)
 3. KOD ETIKA KONTRAKTOR INDUSTRI PEMBINAAN
 4. PEKELILING PEMBANGUNAN KONTRAKTOR CIDB BIL 1/2008 – PROGRAM INTEGRITI
 5. PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (INDUSTRI PEMBINAAN) 1995
 6. PEKELILING BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR BIL 2/2008 – PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN (CCD)
 7. PENDAFTARAN KONTRAKTOR FASILITI
 8. KEPERLUAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR & MANUAL PENGGUNA
 9. PENDAFTARAN KONTRAKTOR G1 BUMIPUTERA (1 M/S)
 10. PENDAFTARAN KONTRAKTOR G1 BUMIPUTERA (4 M/S)
 11. PEKELILING TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR CIDB BIL. 1/2014
 12. PEKELILING CIDB BIL 1/2015 – TINDAKAN TATATERTIB SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN
 13. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2015
 14. PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015
 15. PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) 2016
 16. PEKELILING CIDB BIL 1/2020 – PELAKSANAAN PENILAIAN SCORE – CIDB KEPADA SEMUA KONTRAKTOR G7
 17. PEKELILING CIDB BIL 2/2020 – PELAKSANAAN PENILAIAN MCORE – CIDB KEPADA SEMUA KONTRAKTOR G1
 18. PEMAKLUMAN TERKINI BERKENAAN KEPERLUAN KONTRAKTOR UNTUK MEMPERAKUI SYARAT DAN TERMA PENDAFTARAN KONTRAKTOR DI DALAM SISTEM CIMS
 19. GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN
 20. PEMAKLUMAN KEPADA PENGILANG TEMPATAN BERKENAAN PERMOHONAN PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (PPS) SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) BAGI MENANGANI COVID19
 21. PEMAKLUMAN TINDAKAN DI ATAS KETIDAKPATUHAN (IMPORT & TEMPATAN) DI BAWAH AKTA 520
 22. TATACARA PERMOHONAN PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (PPS) BAGI BAHAN BINAAN TEMPATAN
 23. TATACARA-MENGIMPORT-BAHAN-EDISI-5
 24. PROCEDURES FOR IMPORTING CONSTRUCTION PRODUCT
 25. PEMAKLUMAN-TARIKH-PENGGUNAAN-NO-PPS-DALAM-SISTEM-E-PERMIT
 26. PEMAKLUMAN-KEPERLUAN-MENDAPATKAN-SIJIL-PPS-BAGI-BAHAN-BINAAN-IMPORT
 27. GUIDEBOOK IRON STEEL ALUMINIUM
 28. PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGENAAN LEVI) 2021
 29. PEKELILING CIDB BIL 1/2021 – PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) 2021
 30. PEKELILING CIDB BIL 2/2022 – PEMAKLUMAN PENGENAAN SEKATAN DAN CAJ PENTADBIRAN BAGI PROSES MEMBUKA SEKATAN DI DALAM SISTEM CENTRALIZED INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (CIMS) CIDB
 31. PEKELILING CIDB BIL 1/2023 – PEMAKLUMAN BERKENAAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN KONTRAKTOR ASING (SPKKA)
 32. PEKELILING CIDB BIL 2/2023 – PEMAKLUMAN PENSTRUKTURAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING
 33. PEKELILING CIDB BIL 3/2023 – PEMAKLUMAN PENETAPAN KELAYAKAN PENGURUS PROJEK BINAAN YANG MENANDATANGANI BORANG G BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (UKBS) 1984 (PINDAAN 2021)
 34. POLISI DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA BINAAN (SICW) 2023
 35. PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERBENTUK KUIZ BAGI KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA BINAAN (SICW) 2023
 36. PEMAKLUMAN KEPERLUAN PENANDAAN PADA PRODUK SANITARYWARE
 37. PEMAKLUMAN MS ISO 13006-2020 AND THIN TILES
 38. PEMAKLUMAN PENGUATKUASAAN STANDARD TERKINI BAGI MS 795 DAN MS1799
 39. PEMAKLUMAN TIADA KEPERLUAN PERMOHONAN PPS BAGI PRODUK BUKAN DALAM JADUAL KE-4 CIDB
 40. PEMAKLUMAN TEMPOH SAH PENGGUNAAN CERTIFICATE OF APPROVAL (COA) BAGI URUSAN PENGELUARAN PRODUK DARI PORT KLANG KE PKFZ
 41. PEMAKLUMAN LARANGAN SCAFFOLD A-FRAME UNTUK KERJA2 FALSEWORK
 42. PEMAKLUMAN & PENGUATKUASAAN MS832 & MS1017
 43. PEKELILING CIDB BIL 4/2023 – PEMAKLUMAN MENGENAI PENAMATAN PROGRAM LATIHAN & PENSIJILAN TRAFFIC MANAGEMENT OFFICER (TMO)

mceia 1

This will close in 20 seconds