Skip to main content
search
Circular

PEMAKLUMAN PENSTRUKTURAN SYARAT DAN TERMA PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING (PPKA) DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN ASING (SPKKA)

By February 15, 2023#!31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:004431#31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 08pm31pm-31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:002Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312023Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800132133pmWednesday=986#!31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur3#March 8th, 2023#!31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:004431#/31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 08 Mar 2023 14:13:44 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur3#No Comments

Dimaklumkan bahawa, pihak CIDB akan melaksanakan penstrukturan ke atas Pendaftaran Kontraktor Asing yang akan bermula pada 1 Februari 2023. Pemakluman ini ditujukan kepada semua kontraktor asing yang telah dianugerahkan projek / memasuki tender di Malaysia / kontraktor asing yang baharu berhasrat untuk memasuki sebarang tender projek pembinaan di Malaysia terutama kepada kontraktor yang daripada negara anggota Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement-FTA) Sila rujuk Pekeliling Bil. 2/2023 Pemakluman Penstrukturan Pendaftaran Kontraktor Asing dan Pekeliling Bil. 1/2023 Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Kontraktor Asing (SPKKA) beserta Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Bab Perolehan Kerajaan Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement-FTA).(PK 1.3) untuk makluman dan perhatian pihak tuan.

Untuk maklumat lanjut sila klik link dibawah:

Surat Pekeliling CIDB BIL 1 2023

Surat Pekeliling CIDB BIL 2 2023

Berikut adalah Syarat Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Kontraktor Asing (SPKKA):

SYARAT PENDAFTARAN KONT. ASING 15022023

Manual Pengguna PPKA

ext

This will close in 20 seconds