Skip to main content
search

Publication

CIDB Standard Form of Contract For Building Works (2022 Edition)

Latar Belakang Mengenai CIDB Standard Form Of Contract For Building Works (2022 Edition)

1

CIDB Malaysia telah menambahbaik CIDB Standard Form of Contract for Building Works 2000 Edisi. Pindaan borang kontrak ini adalah sebagai inisiatif dalam mempelbagaikan pilihan penyelesaian sektor pembinaan selain daripada kaedah litigasi, timbangtara dan mediasi. Cadangan pindaan adalah berdasarkan maklumbalas penggiat industri yang merumuskan bahawa antara cabaran pelaksanaan projek disebabkan oleh peningkatan kos dalam pelaksanaan kerja dan juga isu kontrak. Pindaan borang kontrak dimuktamadkan kepada deraf akhir pada Julai 2023 yang turut mengambilkira ulasan umum serta sesi simulasi melalui jawatankuasa teknikal khas yang ditubuhkan.
2

Jawatankuasa teknikal adalah seperti berikut:

i. Sr. Ahmad Farrin Mokhtar (CIDB-Pengerusi)
ii. Mr. Wee Hian Chyn (MBAM)
iii. Mr. Chan Kheng Hoe (MBAM)
iv. Ar. Steven Thang Boon Ann (PAM)
v. Ir. Tiah Oon Ling (REHDA)
vi. Datuk Zaini Bin Yusoff (REHDA)
vii. Sr. Dr. Hjh. Wan Maimun Wan Abdullah (RISM)
viii. Ir. Hooi Wing Chuan (IEM)
ix. Ms. Rachel Cheah (Bar Council Malaysia)
x. Sr. Dr. Ong See Lian (Penasihat Pakar)
xi. Dr. Zul Zakiyuddin Ahmad Rashid
xii. Ms. Karen Ng Gek Suan

Komponen Utama CIDB Standard Form of Contract for Building Works (2022 Edition)

Program for Industry

Contractor

Construction Personnel

Construction Material

Construction Industry Standard CIS

Technology

Safety And Health

Quality

Environmental Sustainability

Construction Information

Global Mission

mceia 1

This will close in 20 seconds