Skip to main content
search
Announcement

Tindakan Sekatan Sistem Terhadap Syarikat Kontraktor Tidak Patuh Notis Pengemukaan Maklumat (N2/2015) Berkaitan Pendaftaran Personel Binaan

By September 21, 2021#!31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:002331#31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:00-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14am31am-31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:009Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +08000090012amWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:002331#/31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:00-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 09:00:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Kontraktor berkaitan (menerima emel) diminta melengkapkan maklumat berkaitan pendaftaran personel binaan syarikat dan mengemaskini maklumat terkini pekerja syarikat masing-masing di portal ep2b.cidb.gov.my

Sebarang pertanyaan sila hubungi talian yang tertera di dalam emel yang dihantar kepada kontraktor.

Terima kasih.

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds