Skip to main content
search
Announcement

Tindakan Sekatan Sistem Terhadap Syarikat Kontraktor Tidak Patuh Notis Pengemukaan Maklumat (N2/2015) Berkaitan Pendaftaran Personel Binaan

By September 21, 2021#!30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:004330#30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 06pm30pm-30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:004Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302023Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +08000140111pmMonday=986#!30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#November 6th, 2023#!30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:004330#/30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Mon, 06 Nov 2023 16:01:43 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#No Comments
Tindakan Sekatan Sistem Terhadap Syarikat Kontraktor Tidak Patuh Notis Pengemukaan Maklumat (N2/2015) Berkaitan Pendaftaran Personel Binaan Banner - Notis N2 2015_0

Kontraktor berkaitan (menerima emel) diminta melengkapkan maklumat berkaitan pendaftaran personel binaan syarikat dan mengemaskini maklumat terkini pekerja syarikat masing-masing di portal ep2b.cidb.gov.my

Sebarang pertanyaan sila hubungi talian yang tertera di dalam emel yang dihantar kepada kontraktor.

Terima kasih.

mceia 1

This will close in 20 seconds