Skip to main content
search
Announcement

MyCREST Telah Dikemaskini dan Rasmi Diterbitkan Bagi Versi 2.0

By September 1, 2021#!31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:001631#31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:00-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14am31am-31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:009Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +08001291212amWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:001631#/31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:00-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 09:12:16 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Adalah dimaklumkan bahawa MyCREST telah dikemaskini dan rasmi diterbitkan bagi versi 2.0.

Justeru itu, pemakaian dokumen baru ini terpakai bagi projek yang telah berdaftar untuk penilaian bermula dari tarikh 1 September 2021. Manakala bagi projek yang telah berdaftar sebelum daripada tarikh tersebut diberi pilihan untuk menggunapakai versi 1.0 atau versi 2.0.

Layari https://www.cidb.gov.my/ms/maklumat-pembinaan/kemampanan/pembinaan-mampan/mycrest untuk memuat turun dokumen MyCREST.

Ketahui berita-berita pembinaan di Telegram rasmi CIDB Malaysia https://t.me/cidbmy atau hubungi hotline CIDB di +603-5567 3300 untuk sebarang pertanyaan atau laporan yang meragukan di kawasan tapak bina.

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds