Skip to main content
search
Announcement

Pemberitahuan Penggunaan Dokumen Safety And Health Assessment System In Construction (SHASSIC) CIS 10:2020

By January 4, 2021#!30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:001430#30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 06pm30pm-30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:004Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302023Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +08000440411pmMonday=986#!30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#November 6th, 2023#!30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:001430#/30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Mon, 06 Nov 2023 16:04:14 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#No Comments

Adalah dimaklumkan, dokumen Construction Industry Standard (CIS) bagi program Safety and Health Assessment System in Construction (SHASSIC) (CIS 10:2018) telah dikemaskini dan siap dibangunkan. Dokumen baru ini dikenali sebagai CIS 10:2020.

Oleh yang demikian, bermula 04 Januari 2021 penilaian SHASSIC bagi semua projek akan menggunakan dokumen CIS 10:2020. Penilaian SHASSIC menggunakan dokumen baru ini akan mengambil masa penilaian satu (1) hari sahaja.

Surat Pemakluman Penggunaan CIS 10:2020

mceia 1

This will close in 20 seconds