Skip to main content
search
Announcement

Kadar Bayaran Pengeluaran COA Melalui Sistem e-Permit Bermula 1 Januari 2021

By December 29, 2020#!31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:005931#31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14am31am-31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:0010Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +080042104212amWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:005931#/31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 10:42:59 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments
  • Adalah dimaklumkan bahawa bermula 1 Januari 2021, kadar bayaran proses verifikasi bagi pengeluaran Certificate of Approval (COA) akan kembali kepada kadar asal iaitu RM1000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu Sahaja) bagi setiap permohonan COA.

    Info? Email ke [email protected] atau hubungi Careline CIDB 03-5567 3300

    Facebook: CIDBOfficial
    Twitter: CIDBMalaysia

    Untuk sebarang pertanyaan dan bantuan, sila klik ikon e-Bantuan

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds