Skip to main content
search

Circular

LATEST INFO

CIDB CIRCULAR

Title
2

Pekeliling CIDB Bil.2/2024 :Syarat pendaftaran kontraktor bagi kod pengkhususan elektrik yang menggunakan kelayakan orang kompeten berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST)

2024
3

SURAT PEKELILING CIDB BIL 3-2024 (WAJIB SCORE G2-G7)Pelaksanaan memandatorikan penilaian SCORE bagi kontraktor G2 hingga G7 bagi permohonan pendaftaran semula (pembaharuan) PPK akan dilaksanakan bermula 1 Julai 2024.

2024
4Surat Pekeliling CIDB - Bil.4/2024-Penstrukturan Dan Penetapan SyaratPendaftaran Kontraktor Fasiliti2024
1Peraturan-Peraturan Pendaftaran Kontraktor (Industri Pembinaan) 19951995
2Kod Etika Kontraktor Industri Pembinaan2000
3Pekeliling Program Kad Hijau CIDB Bil 1/2001 (Dibaca Bersama Bil 1/2000)2000
4Pekeliling Program Kad Hijau CIDB Bil 1/20002000
5Pekeliling Pembangunan Kontraktor CIDB Bil 1/2008 – Program Integriti2008
6Pekeliling Bahagian Pembangunan Kontraktor Bil 2/2008 – Program Pembangunan Kontraktor Secara Berterusan Contractor Continous Development Program (CCD)2008
7Pekeliling Tanggungjawab Kontraktor CIDB Bil 1/20142014
8Pekeliling CIDB Bil 1/2015 – Tindakan Tatatertib Sijil Perolehan Kerja Kerajaan2015
9Peraturan-Peraturan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (Pengkompaunan Masalah) 20152015
10Peraturan-Peraturan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (Penyampaian Notis) 20152015
11Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 20162016
12Pendaftaran Kontraktor Fasiliti2017
13Keperluan Prosedur Pendaftaran Kontraktor & Manual Pengguna2018
14Pendaftaran Kontraktor G1 Bumiputera (1 m/s)2019
15Pendaftaran Kontraktor G1 Bumiputera (4 m/s)2019
16Bil 1/2020 – Pelaksanaan Penilaian SCORE – CIDB Kepada Semua Kontraktor G72020
17Bil 2/2020 – Pelaksanaan Penilaian MCORE – CIDB Kepada Semua Kontraktor G12020
18Bil 1/2021 – Pemakluman Penggantian dan Penguatkuasaan Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 20212021
19Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pengenaan Levi) 20212021
1Pekeliling CIDB Bil. 1/2024 : Pengenaan Kadar Yuran Baharu bagi Program Penilaian dan Latihan Kompetensi Kemahiran Pembinaan Tahun 20242024
31Notis Perlindungan Data Peribadi (PDP) CIDB2024
23Bil 2/2023 – Pemakluman Penstrukturan Pendaftaran Kontraktor Asing2023
22Bil 1/2023 – Pemakluman Berkenaan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Kontraktor Asing (SPKKA)2023
24Bil 3/2023 – Pemakluman Penetapan Kelayakan Pengurus Projek Binaan Yang Menandatangani Borang G Berdasarkan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984 (Pindaan 2021)2023
25Bil 4/2023 – Pemakluman Mengenai Penamatan Program Latihan & Pensijilan Traffic Management Officer (TMO)2023
26Bil 5/2023 – Pemakluman Kadar Yuran Baharu Pentauliahan Pusat Latihan Bertauliah (PLB) CIDB dan Pentauliahan Pusat Penilaian Kompetensi Bertauliah (PPKB) CIDB2023
27Bil 6/2023 – Pekeliling Penstrukturan dan Penetapan Syarat Pendaftaran Kontraktor Fasiliti2023
20Bil 2/2022 – Pemakluman Pengenaan Sekatan dan Caj Pentadbiran bagi Proses Membuka Sekatan di dalam Sistem Centralized Information Management System (CIMS) CIDB2022
28Polisi dan Garis Panduan Pelaksanaan dan Pemantauan Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Binaan (SICW)2023
29Prosedur Kerja Pelaksanaan Pentaksiran Berbentuk Kuiz Bagi Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Binaan (SICW)2023
21Pemakluman Terkini Berkenaan Keperluan Kontraktor Untuk Memperakui Syarat Dan Terma Pendaftaran Kontraktor di dalam Sistem CIMS2022

ace

This will close in 20 seconds