Skip to main content
search
Announcement

Pemakluman Terkini Berkenaan Keperluan Kontraktor Untuk Memperakui Syarat Dan Terma Pendaftaran Kontraktor Di Dalam Sistem CIMS

By July 18, 2022#!31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:000631#31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 21pm31pm-31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:004Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312023Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800194193pmTuesday=986#!31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur3#March 21st, 2023#!31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:000631#/31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Tue, 21 Mar 2023 16:19:06 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur3#No Comments

Pelanggan yang dihormati,

PEMAKLUMAN TERKINI BERKENAAN KEPERLUAN KONTRAKTOR UNTUK MEMPERAKUI SYARAT DAN TERMA PENDAFTARAN KONTRAKTOR DIDALAM SISTEM CIMS

Berkuatkuasa pada 13 julai 2022, kontraktor perlu memperakui dan memahami syarat dan terma pendaftaran kontraktor yang terdapat dalam permohonan pendaftaran. Kegagalan memperakui syarat dan terma akan menyebabkan permohonan tidak boleh dihantar kerana dianggap tidak lengkap.

Untuk maklumat lanjut sila klik pautan dibawah untuk keterangan lengkap:

Pemakluman Syarat Dan Terma Pendaftaran Kontraktor