Skip to main content
search
Announcement

Pemakluman Proses Kuiri Permohonan Bagi Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor

By August 19, 2022#!31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:002731#31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 13pm31pm-31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:0010Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +080037103712pmTuesday=986#!31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 13th, 2022#!31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:002731#/31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Tue, 13 Dec 2022 22:37:27 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Berkuatkuasa 22 Ogos 2022, bagi permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor, pemohon akan diberi peluang untuk membuat tindakan pembetulan maklumat sekiranya diperlukan berdasarkan ulasan yang dikemukakan oleh CIDB melalui proses Kuiri Permohonan.

Sekiranya tiada sebarang pembetulan dibuat dalam tempoh 14 hari, permohonan akan diproses berdasarkan maklumat yang telah diisytihar sebelum itu.

Tiada tambahan fi proses dikenakan bagi proses pembetulan ini.

Harap maklum.

Ketahui berita-berita pembinaan di Telegram rasmi CIDB Malaysia https://t.me/cidbmy atau hubungi hotline CIDB di +603-5567 3300 untuk sebarang pertanyaan atau laporan yang meragukan di kawasan tapak bina.

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds