Skip to main content
search
Announcement

Pemakluman Penambahan Syarat Pembaharuan / Pendaftaran Semula Bagi Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Gred G1 dan G7

By March 11, 2020#!30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:001130#30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30 06pm30pm-30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:004Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx302023Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +08000840811pmMonday=986#!30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#November 6th, 2023#!30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:001130#/30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:00-4Asia/Kuala_Lumpur3030Asia/Kuala_Lumpurx30#!30Mon, 06 Nov 2023 16:08:11 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur11#No Comments

Adalah dimaklumkan bahawa berkuatkuasa pada 01 April 2020 CIDB akan membuat penambahan syarat bagi tujuan pembaharuan / pendaftaran semula Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) bagi gred G1 dan G7 seperti dibawah :

Gred Syarat Tambahan
G1 Sahaja *MCORE yang sah (tanpa syarat Tahap (Level) penarafan tertentu)
G7 Sahaja *SCORE yang sah (tanpa syarat penarafan bintang tertentu)

Kegagalan memenuhi syarat tersebut akan mengakibatkan permohonan pembaharuan/ pendaftaran semula PPK bagi gred G1 dan G7 tidak dapat diteruskan.

Pihak kontraktor adalah dinasihatkan supaya membuat permohonan SCORE/ MCORE terlebih dahulu melalui sistem CIMS sebagai persediaan awal sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum mengemukakan pembaharuan/ pendaftaran semula PPK.

Pemakluman Penambahan Syarat Pembaharuan / Pendaftaran Semula Bagi Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Gred G1 dan G7

mceia 1

This will close in 20 seconds