Skip to main content
search
Announcement

Pemakluman Penambahan Syarat Pembaharuan / Pendaftaran Semula Bagi Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Gred G1 dan G7

By March 11, 2020#!31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:002331#31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14pm31pm-31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:002Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +08001721712pmWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:002331#/31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 14:17:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Adalah dimaklumkan bahawa berkuatkuasa pada 01 April 2020 CIDB akan membuat penambahan syarat bagi tujuan pembaharuan / pendaftaran semula Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) bagi gred G1 dan G7 seperti dibawah :

Gred Syarat Tambahan
G1 Sahaja *MCORE yang sah (tanpa syarat Tahap (Level) penarafan tertentu)
G7 Sahaja *SCORE yang sah (tanpa syarat penarafan bintang tertentu)

Kegagalan memenuhi syarat tersebut akan mengakibatkan permohonan pembaharuan/ pendaftaran semula PPK bagi gred G1 dan G7 tidak dapat diteruskan.

Pihak kontraktor adalah dinasihatkan supaya membuat permohonan SCORE/ MCORE terlebih dahulu melalui sistem CIMS sebagai persediaan awal sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum mengemukakan pembaharuan/ pendaftaran semula PPK.

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds