Skip to main content
search
Announcement

Akta SPRM (Pindaan) 2018

By February 4, 2020#!31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:004931#31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14pm31pm-31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:002Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +08003523512pmWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:004931#/31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:00-2Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 14:35:49 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments

Akta SPRM (Pindaan) 2018

Di bawah Seksyen 17A Akta SPRM (Pindaan) 2018, organisasi komersial adalah melakukan suatu kesalahan jika mana-mana pekerja dan/atau pihak bersekutunya melakukan rasuah untuk faedah organisasi tersebut.

Jika suatu organisasi komersial dipertuduh bagi kesalahan di bawah seksyen tersebut, adalah menjadi pembelaan bagi organisasi tersebut untuk membuktikan bahawa ia mempunyai tatacara mencukupi untuk menghalang pekerja dan/atau orang yang bersekutu dengan organisasi itu daripada melakukan kesalahan rasuah.

Seksyen 17A ini akan dikuatkuasakan pada Jun 2020.

Sehubungan itu, semua organisasi komersial bagi sektor pembinaan adalah disarankan untuk mengambil tindakan bagi memastikan mereka mempunyai tatacara mencukupi selaras dengan peruntukan akta tersebut.

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds