Seminar Mengelakkan Pertikaian, Pengajaran dari Masa Lalu - 9 Ogos 2018 - 07