Skip to main content
Tampilan KhasHeightsBerita

Ruang Bandar Hijau: Projek Pulau Pinang Selatan

By Oktober 6, 2023No Comments
Transformasi Pembangunan Melalui Projek Rel Hubungan Pantai Timur (ECRL) 05

Dalam siri ini, perhatian kita bertumpu kepada projek-projek infrastruktur besar di Malaysia yang berfungsi sebagai tulang belakang pertumbuhan dan pembangunan negara. Kini, HEIGHTS akan meneroka Projek Pulau Pinang Selatan (PSI), yang bertujuan untuk membina gaya hidup bandar sambil berpegang teguh kepada pemeliharaan alam sekitar.

Seiring pertumbuhan bandar dan peningkatan penduduk, keperluan untuk ruang bandar hijau menjadi amat penting. Projek Pulau Pinang Selatan (PSI) melangkah menghadapi cabaran ini dengan menggabungkan perancangan bandar moden dengan amalan mesra alam. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mencipta persekitaran harmoni di mana pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar berjalan seiring.

Projek PSI, satu inisiatif yang berpotensi membentuk masa depan gaya hidup bandar di Malaysia, akan mengambil langkah penting ke hadapan. Bermula tahun ini, Fasa 1 projek ini menandakan permulaan perjalanan transformasi ke arah mencipta bandar pintar yang mampan.

Asalnya dicadangkan sebagai pembangunan merangkumi tiga pulau buatan manusia, projek PSI telah berubah dan menyesuaikan diri untuk memenuhi keperluan landskap bandar Pulau Pinang. Keputusan untuk mengurangkan dari tiga pulau kepada satu pulau menunjukkan pendekatan strategik untuk memastikan pembangunan yang lebih tumpuan dan memberikan impak.

Gamuda Bhd akan memimpin Fasa 1 projek ini dalam membantu penghayatan visi Pulau Pinang untuk menjadi pusat bandar moden dan mampan.

Fasa 1 akan menyaksikan kerja penambakan laut kira-kira 1,260 ekar daripada keseluruhan peruntukan 2,300 ekar untuk Pulau A. Silicon Island Development Sdn Bhd, usaha kerjasama antara Gamuda dan kerajaan negeri Pulau Pinang, menganggarkan bahawa kos pengisian semula keseluruhan untuk Pulau A akan berjumlah kira-kira RM6 bilion.

Dengan penekanan kepada kelestarian alam sekitar, penciptaan peluang pekerjaan, dan penglibatan komuniti (community engagement), PSI berada dalam kedudukan yang baik untuk memberi sumbangan yang berkesan kepada kesejahteraan penduduknya dan negara secara keseluruhannya.

Projek PSI menandakan babak baru dalam evolusi bandar Pulau Pinang – di mana integrasi teknologi pintar, amalan mesra alam, dan prinsip perancangan bandar inovatif akan membentuk ekosistem bandar yang bertenaga dan progresif.

mceia 1

This will close in 20 seconds