Skip to main content
Pandangan GlobalHeights

Peningkatan Kualiti Hidup: Fokus Kerajaan Pada Infrastruktur dan Perumahan Rakyat

By November 20, 2023No Comments
3

Dengan pengenalan Kerangka Ekonomi Madani pada 27 Julai 2023 dan pengumuman Bajet 2024 yang menyusulnya, industri pembinaan Malaysia kini berada di barisan hadapan pelbagai tindakan ekonomi yang membawa perubahan.

YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya, Malaysia, menerangkan impak signifikan inisiatif ini semasa pelancaran International Construction Week (ICW) 2023 dan BuildXpo 2023 pada Nov 15.

Nanta berkata: “Kerangka Ekonomi Madani, dengan objektif untuk menempatkan Malaysia sebagai antara ekonomi Asia utama dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia, telah menetapkan landasan untuk tiga bidang utama Bajet 2024.

“Ini termasuk usaha untuk pentadbiran terbaik bagi kecekapan perkhidmatan, menstruktur semula ekonomi untuk menggalakkan pertumbuhan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Komitmen kerajaan terhadap pentadbiran baik, kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi strategik jelas terlihat dalam keutamaan ini.”

Nanta menekankan impak positif Bajet 2024 ke atas industri pembinaan, dengan menyatakan peruntukan penting yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhannya, antaranya:

  • RM27 Bilion untuk Projek Infrastruktur: Pelaburan besar ini dijangkakan mencipta peluang pekerjaan sambil meningkatkan keterhubungan, memperbaiki sistem pengangkutan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh negara.
  • RM24.7 Bilion untuk Projek Perumahan Rakyat: Menekankan komitmen terhadap perumahan mampu milik, peruntukan ini menyentuh keperluan mendesak untuk rumah yang selamat dan mudah diakses bagi semua rakyat Malaysia.
  • RM2.4 Bilion untuk Kuarters Kerajaan: Dengan matlamat meningkatkan keadaan kehidupan penjawat awam, pelaburan ini memberi tumpuan kepada pembinaan, penyelenggaraan, dan pemulihan quarters kerajaan.
  • RM2.8 Bilion untuk Penyelenggaraan Jalan Raya dan Jambatan Persekutuan: Peruntukan ini, termasuk RM300 juta untuk kontraktor dalam kategori G1 hingga G4, tidak hanya menyokong pengekalan infrastruktur tetapi juga memberi pelbagai peluang kepada kontraktor untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Kesimpulannya, Menteri Nanta Linggi menegaskan dedikasi kerajaan untuk memanfaatkan peranan penting industri pembinaan dalam merealisasikan matlamat Rangka Kerja Ekonomi Madani dan melaksanakan langkah-langkah strategik yang digariskan dalam Bajet 2024. Inisiatif ini, katanya, menandakan usaha bersepadu untuk memperkasakan rakyat dan kedudukan Malaysia sebagai mercu tanda pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di rantau ini.

ace

This will close in 20 seconds