Skip to main content
Pandangan GlobalHeights

Melabur dalam Kelestarian Digital untuk Pengurusan Aset Binaan Cekap Kos

By Januari 12, 2024No Comments
Kejayaan Gamuda di Taiwan: RM3.45 Bilion untuk Projek MRT

Dalam sesi yang menarik semasa Siri Forum DIG.IT.ALL, yang diadakan sempena Minggu Pembinaan Antarabangsa (ICW) 2023 dan dihoskan oleh CREAM, Arivagara Pavithran, Ketua Pegawai Eksekutif Maxwell Cfm International Sdn Bhd, meneroka keperluan penting untuk melabur dalam digital kemampanan untuk mencapai pengurusan aset terbina yang cekap kos. Pembentangan itu memberi penerangan tentang cabaran kemampanan semasa dalam persekitaran yang dibina, menonjolkan isu keamatan sumber dan tenaga bersama-sama dengan corak pertumbuhan yang menimbulkan risiko kepada iklim.

Arivagara menekankan fajar baharu di Malaysia dengan kemunculan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) dan Dasar Negara Industri4WRD mengenai Industri 4.0, menandakan satu langkah penting ke arah masa depan yang lebih bersepadu dari segi teknologi. Rang Undang-Undang Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga 2023 menambah berat lagi kepada komitmen Malaysia terhadap amalan mampan.

Menggariskan kepentingan pelaburan, Pavithran menyokong pendekatan yang dipacu nilai dan strategik, dengan mempertimbangkan pulangan jangka pendek dan panjang untuk mewujudkan model yang mampan untuk masa depan. Kepentingan menyelaraskan garis panduan Internet of Things (IoT) dengan objektif kemampanan menjadi tumpuan utama dalam naratif ini, di mana model kerjasama dan penjajaran insentif ditekankan untuk mewujudkan strategi yang padu dan memberi kesan.

Pembentangan itu menawarkan pandangan tentang model perniagaan dan pelaburan yang fleksibel, menggesa penyelesaian pembangunan merentas industri dan mencapai skala melalui penyatuan permintaan. Pavithran menggariskan keperluan untuk pengukuran impak, menggalakkan penggunaan budaya kesedaran kemampanan dan rangka kerja berdasarkan Matlamat Pembangunan Lestari PBB.

Membicarakan tentang kepentingan titik pemeriksaan, sesi itu menggariskan satu siri cabaran yang merangkumi kesedaran, inovasi di tempat kerja, visi pengurusan tertinggi, jurang perkongsian dan transformasi budaya. Gesaan untuk kajian semula strategi yang komprehensif ditekankan, sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) melalui teknologi IR4.0.

Naratif itu menggariskan kepentingan mengambil langkah kecil namun memberi impak, memacu transformasi teknologi dalam operasi perniagaan, dan keperluan penting untuk insentif menarik untuk memupuk kemampanan dalam industri pembinaan.

 

Nantikan bahagian kedua, di mana kami menyelidiki lebih mendalam mengenai strategi khusus dan pandangan yang boleh diambil tindakan untuk mencapai kemampanan digital dalam sektor pembinaan.

Artikel 2: Ke Arah Masa Depan: Strategi untuk Kelestarian Digital dalam Pembinaan

ace

This will close in 20 seconds