Skip to main content
Pendapat & PerspektifHeights

Mengelakkan Pertikaian Pembinaan Melalui Penggunaan BIM

By Januari 12, 2024No Comments
Kejayaan Gamuda di Taiwan: RM3.45 Bilion untuk Projek MRT

Dalam bidang pembinaan, pertikaian sering menjadi gangguan yang tidak diingini yang menggugat harmoni projek. Pertikaian ini boleh timbul daripada pelbagai faktor, dari cabaran persekitaran hingga isu tingkah laku, dan bukan sahaja membazirkan masa dan sumber, tetapi juga menegangkan hubungan di antara pihak berkepentingan. Dalam industri pembinaan Malaysia, di mana ketepatan dan kecekapan adalah penting, menangani punca-punca pertikaian ini adalah sangat penting.

Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada pertikaian pembinaan di Malaysia adalah kekurangan kejelasan dan ketepatan dalam kontrak antara pihak yang terlibat. Projek pembinaan biasanya melibatkan pelbagai pihak – termasuk pemilik, kontraktor utama, subkontraktor, sub-subkontraktor, dan profesional reka bentuk.

Apabila pihak-pihak ini tidak sehaluan mengenai spesifikasi projek, skop, jadual, dan tanggungjawab, pertikaian sering tidak dapat dielakkan. Pertikaian ini meliputi isu-isu seperti kelewatan pembinaan, variasi, masalah kecekapan, dan melebihi kos.

Solusi mantap untuk mengelakkan pertikaian adalah penggunaan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) atau pemodelan 3D seperti:

Walau bagaimanapun, industri tidak berdiam diri. Untuk memerangi isu-isu ini, sektor pembinaan Malaysia telah menjumpai penyelesaian yang inovatif, dan satu, khususnya, telah memberi impak yang besar – Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) atau pemodelan 3D.

Kemampanan Strategik: Nuansa Pengiraan Jejak Karbon

ace

This will close in 20 seconds