Skip to main content
Pandangan GlobalHeights

Ke Arah Masa Depan: Strategi untuk Kelestarian Digital dalam Pembinaan

By Januari 12, 2024No Comments
Kejayaan Gamuda di Taiwan: RM3.45 Bilion untuk Projek MRT

Dalam memulakan bidang Internet of Things (IoT) untuk kemampanan, terdapat keperluan penting untuk insentif struktur bagi membuka jalan. Mengutamakan kemampanan daripada fasa reka bentuk projek IoT menjadi yang terpenting, beserta memupuk perkongsian kolaboratif untuk mengatasi halangan pemecahan.

Kerja asas, termasuk menangani kebimbangan infrastruktur, digabungkan dengan rangka kerja undang-undang yang diperhalusi dan penglibatan pakarโ€”pelan tindakan strategik untuk penggunaan IoT yang pantas dan mantap dalam domain pembinaan.

Fleksibiliti dalam reka bentuk dan pelaksanaan model perniagaan adalah penting, bersama-sama dengan pembangunan penyelesaian merentas industri untuk faedah bersama dan pengewangan yang inovatif. Mencapai skala melalui penyatuan dan penggabungan permintaan, menarik sumber pembiayaan alternatif, adalah penting untuk model perniagaan dan pelaburan yang mampan.

Semasa sesi beliau di Siri Forum DIG.IT.ALL, sebahagian daripada Minggu Pembinaan Antarabangsa (ICW) 2023 dan dihoskan oleh CREAM, Arivagara Pavithran, Ketua Pegawai Eksekutif Maxwell Cfm International Sdn Bhd, menekankan peranan penting dalam memupuk budaya kesedaran kelestarian.

Ini, tegasnya, adalah tindak balas kepada permintaan generasi baharu yang berkembang, menyumbang kepada reputasi jenama yang dipertingkatkan dan tarikan bakat terbaik. Beliau juga menyokong penggunaan rangka kerja yang sejajar dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) PBB untuk menilai potensi kesan dan mengukur keputusan dengan berkesan. Selain itu, beliau mengharungi cabaran, menggesa usaha tertumpu pada isu seperti kesedaran, inovasi tempat kerja, visi pengurusan tertinggi, pembinaan perkongsian dan transformasi budaya.

Dalam usaha mencapai SDG melalui lensa teknologi IR4.0, kajian semula strategi yang menyeluruh menjadi penting, tambah Arivagara. Ini menandakan detik penting bagi organisasi untuk memanfaatkan bukti digital dan menerima langkah-langkah tambahan lagi memberi kesan ke arah mengubah operasi perniagaan melalui teknologi.

Memandangkan industri pembinaan melakarkan hala tujunya ke arah masa depan yang lebih mampan dan bersepadu secara digital, menyediakan insentif yang menarik muncul sebagai pemangkin utama. Melalui usaha bersepadu dan inisiatif strategik ini, industri bukan sahaja boleh menyesuaikan diri dengan cabaran yang semakin bertambah tetapi juga menyumbang secara signifikan kepada landskap yang lebih hijau dan maju dari segi teknologi.

Artikel 1: Melabur dalam Kelestarian Digital untuk Pengurusan Aset Binaan Cekap Kos

ace

This will close in 20 seconds