Skip to main content
BeritaTampilan KhasHeights

Lebuhraya Pan Borneo: Merentas Sempadan untuk Kemajuan Ekonomi

By Oktober 6, 2023No Comments
Lebuhraya Pan Borneo: Merentas Sempadan untuk Kemajuan Ekonomi

Dalam siri ini, perhatian kita bertumpu kepada projek-projek infrastruktur besar di Malaysia yang berfungsi sebagai tulang belakang pertumbuhan dan pembangunan negara. Dalam episod ini, HEIGHTS menjelajahi kepentingan Lebuhraya Pan Borneo yang melampaui tiga sempadan negara dalam membantu pertumbuhan ekonomi.

Di tengah-tengah Pulau Borneo, satu projek transformasi sedang membentuk semula ketersambungan dan membina ikatan yang lebih kukuh antara negara. Lebuhraya Pan Borneo berfungsi sebagai penghubung utama bagi negeri-negeri Malaysia, Sabah dan Sarawak, dengan Brunei dan kawasan Kalimantan di Indonesia.

Usaha ini merupakan bukti kekuatan kerjasama dan perancangan infrastruktur berwawasan. Meliputi landskap luas dan menghubungkan kawasan yang berbeza, Lebuhraya Pan Borneo melampaui sempadan geografi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan mencipta rangkaian jalan yang luas, ia bukan sahaja memudahkan pergerakan orang dan barangan, malah menjadi saluran bagi pergerakan idea, budaya, dan perdagangan.

Lebuhraya Pan Borneo menggariskan komitmen Malaysia untuk meningkatkan ketersambungan dalam rantau ini. Ia juga adalah bukti inovasi, keunggulan kejuruteraan, dan pembangunan lestari.

Selain daripada mempromosikan aktiviti ekonomi dan perdagangan, Lebuhraya Pan Borneo juga menjadi asas pembangunan sosial. Ia membolehkan akses kepada pendidikan, pusat kesihatan, dan peluang lain yang dahulu tidak dapat diakses oleh ramai.

Pada masa ini, 82 peratus daripada pembinaan untuk 15 pakej kerja dalam Fasa 1 Projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah (LPB) telah dicapai, dengan matlamat kesempurnaan sepenuhnya dijadualkan pada Januari 2025, mengikut Menteri Kerja Raja YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi.

Lebuhraya Pan Borneo merupakan projek perintis yang menegaskan peranan penting industri pembinaan dalam membentuk nasib sebuah negara. Kesan projek ini melampaui asfalt dan konkrit – ia melibatkan penyatuan rakyat, mendorong pertumbuhan, dan pemangkin kemajuan.

ext

This will close in 20 seconds