Skip to main content
Tampilan KhasPendapat & Perspektif

Teroka Pelaburan Kemampanan Digital untuk Pengurusan Aset Binaan Cekap Kos

By Januari 26, 2024No Comments
Explore Digital Sustainability Investments for Cost-Efficient Built Asset Management

Dalam pembentangan di Siri Forum DIG.IT.ALL, yang dihoskan dengan Minggu Pembinaan Antarabangsa (ICW) 2023, Sr Zuhry Mazlan, Pengarah Eksekutif MCM Value Sdn Bhd, berkongsi perspektif tentang mengoptimumkan pelaburan kemampanan digital untuk pengurusan aset binaan yang cekap kos.

Zuhry membuka perbincangan dengan menerangkan konsep Life Cycle Cost (LCC) sebagai metodologi penilaian ekonomi. Pendekatan komprehensif ini mengambil kira semua kos pemilikan yang ketara sepanjang hayat ekonomi aset, dinyatakan dalam bentuk dolar yang setara. Memetik Kirk & Dell’Isola, Zuhry menekankan kepentingan melihat LCC sebagai proses membuat keputusan yang berkesan, seperti yang dianjurkan oleh Flanagan & Norman.

Menonjolkan kepentingan membuat keputusan holistik, Zuhry menegaskan bahawa keputusan pelaburan tidak seharusnya berdasarkan kos awal semata-mata. Sebaliknya, beliau menegaskan bahawa keputusan mesti mempertimbangkan jumlah LCC sesuatu aset, di mana kos masa depan adalah sama pentingnya dengan yang ditanggung semasa pemerolehan modal.

Pelbagai komponen LCC sedang menjalani proses pendigitalan. Pendigitalan membolehkan pemahaman bernuansa tentang kitaran hayat aset, daripada kos pembangunan dan pembinaan awal kepada kos pengendalian masa hadapan yang merangkumi perbelanjaan penggantian, operasi, penyelenggaraan dan akhir hayat.

Zuhry menjelaskan pendekatan sistematik untuk pengumpulan dan analisis data LCC. Menekankan keperluan untuk pengumpulan data piawai, beliau menggariskan kriteria untuk kualiti data, penapisan dan analisis garis arah aliran. Penyeragaman dan perbandingan kos unit merupakan langkah penting dalam proses analisis LCC.

Selanjutnya, beliau memberikan pandangan tentang trajektori masa depan pengoptimuman LCC. Langkah ke hadapan termasuk ramalan kos, analisis aliran tunai, penilaian kebolehlaksanaan kewangan dan integrasi Analisis Kos-Faedah (CBA).

Secara ringkasnya, pembentangan di Siri Forum DIG.IT.ALL merupakan penerokaan kukuh pelaburan kemampanan digital untuk pengurusan aset binaan yang cekap kos. Kepimpinan pemikiran menekankan kerumitan LCC dan menggariskan langkah-langkah praktikal untuk pendigitalan yang berkesan, menetapkan peringkat untuk pendekatan yang lebih termaklum dan strategik untuk membuat keputusan projek pembinaan.

ace

This will close in 20 seconds