Skip to main content
Tampilan KhasPendapat & PerspektifHeights

Menavigasi Pengurusan Kos Aset Binaan Berkesan melalui Lensa Pelaburan Kelestarian Digital

By Januari 29, 2024No Comments
Navigating Cost-Effective Built Asset Management through the Lens of Digital Sustainability Investments

Semasa pembentangan di Siri Forum DIG.IT.ALL yang dihoskan oleh CREAM dijalankan dengan Minggu Pembinaan Antarabangsa (ICW) 2023, Ts. Gene Ong, Pengarah Urusan Cobler, mempamerkan pengalamannya yang luas selama 15 tahun dalam teknologi bangunan dan sektor Pengurusan Fasiliti (FM).

Wawasan berharga beliau tertumpu pada menavigasi landskap digital untuk meningkatkan pelaburan kemampanan, menyasarkan pendekatan yang lebih cekap dan kos efektif untuk pengurusan aset terbina.

Ledakan & Implikasi Digital

Ong menggariskan revolusi digital yang berterusan, menonjolkan impak transformatif kelajuan pengkomputeran pantas dan ketersambungan lancar pada sektor pembinaan dan FM. Tema utama berkisar tentang mengoptimumkan pelaburan kemampanan digital untuk pengurusan aset terbina yang cekap kos.

Pembentangan itu menyelidiki cabaran yang dihadapi oleh profesional industri dalam memilih dan mengoptimumkan teknologi. Ong mencadangkan penyelesaian berasaskan pendekatan algoritma, memanfaatkan pengetahuan penting untuk mengatasi isu kejuruteraan yang kompleks.

Pandangan daripada Kajian Kes

Menggunakan kajian kes Loji Air Sejuk, Ong menggambarkan dinamik antara fasa pembinaan dan operasi sistem AC komersial. Beliau menunjukkan penggunaan tenaga yang ketara semasa operasi dan ketidakcekapan yang sering diabaikan selepas penyerahan kerja. Pembentangan itu menekankan peranan penting reka bentuk, algoritma dan disiplin dalam memastikan kecekapan jangka panjang aset bangunan.

Ong menekankan pendekatan pelbagai aspek untuk pengoptimuman, menghubungkannya dengan Pulangan Pelaburan (ROI). Mengimbangi ketepatan, hasil, kejelasan, kebolehbandingan, ketepatan masa dan kebolehtentusahan, pandangan holistik melukis gambaran menarik tentang pulangan mampan yang boleh dicapai melalui pelaburan digital yang dioptimumkan.

Dalam ucapan penutup, Ong menggesa pihak berkepentingan industri untuk membayangkan kesan yang lebih luas daripada pelaburan digital yang dioptimumkan. Janji itu bukan sekadar kecekapan tetapi pulangan yang mampan dan ketara ke atas aset bangunan.

ace

This will close in 20 seconds