Skip to main content
Tampilan KhasHeights

NCP 2030 Membentuk Masa Depan Pembinaan Malaysia

By November 24, 2023No Comments
ESG Kritikal untuk Sektor Pembinaan: CIDB

Dalam usaha mencapai landskap pembinaan yang mesra alam, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) menjadi pelopor utama dalam meningkatkan kesedaran mengenai amalan pembinaan mampan.

Tonggak pergerakan ini adalah Dasar Pembinaan Kebangsaan 2030 (NCP), sebuah kerangka panduan yang diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Kementerian Kerja Raya.

NCP menetapkan prinsip-prinsip yang menekankan kepentingan pembinaan mampan, menitikberatkan penciptaan infrastruktur berkualiti tinggi, boleh dipercayai, dan tahan bencana alam, kata Datuk Mohd Zaid Zakaria, Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). 

“NCP telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai infrastruktur berkualiti tinggi, boleh dipercayai, mampan, dan juga tahan bencana alam. Ini bertujuan untuk memastikan projek-projek direka dengan infrastruktur yang dapat menangani tekanan dan pulih dari kerosakan disebabkan oleh bencana alam.”

Dalam ucapannya sewaktu International Construction Transformation Conference (ICTC) pada 14 Nov, Mohd Zaid menekankan bahawa NCP juga memastikan perancangan, penggunaan bahan, reka bentuk, proses pembinaan, dan penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan fokus untuk membina dan memelihara struktur yang mampu mengatasi bencana alam.

NCP 2030 Membentuk Masa Depan Pembinaan Malaysia

Sementara sektor pembinaan mengejar neutraliti karbon, ia berdepan dengan cabaran meningkatkan kesedaran, batasan kos, penciptaan permintaan pasaran, usaha kerjasama, pembangunan kemahiran, dan penubuhan kerangka dasar dasar yang menyokong haluan ini.

Mohd Zaid menambah bahawa dalam mengatasi halangan ini, kerajaan telah memperkenalkan langkah-langkah seperti program Net Energy Metering dan MyHIJAU, bersama-sama dengan pelaksanaan rangka kerja Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI).

ext

This will close in 20 seconds