Skip to main content
Tampilan KhasHeights

ESG Kritikal untuk Sektor Pembinaan: CIDB

By November 24, 2023No Comments
SG Kritikal untuk Sektor Pembinaan: CIDB

Dalam landskap yang sentiasa berubah dalam industri pembinaan, konsep Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) muncul sebagai daya pemacu transformasi, membentuk pendekatan sektor ini terhadap pembangunan. 

Anjakan paradigma ini bukan sahaja berperanan sebagai pendorong kemajuan fizikal dan ekonomi, tetapi juga memberi impak besar kepada petunjuk global seperti KDNK dan kelestarian alam sekitar, kata Datuk Mohd Zaid Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Mohd Zaid berkata: “Dengan kesan gandaan sebanyak 2.03, sektor pembinaan memainkan peranan penting, menyumbang kepada 6% daripada KDNK global. Walau bagaimanapun, pengaruh besar ini datang dengan kos yang tinggi – kerana industri ini adalah penyumbang utama kepada pelepasan karbon, perubahan iklim, penggunaan tenaga, dan pembaziran.”

Semasa ucapan beliau di International Construction Transformation Conference (ICTC) pada Nov 14, beliau menekankan peranan penting sektor pembinaan dalam melayani hampir semua sektor lain. 

Mohd Zaid berkata menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF), sektor pembinaan merupakan pengguna terbesar bahan mentah dan bertanggungjawab terhadap kira-kira 25% hingga 40% daripada jumlah pelepasan karbon secara global.

Selain itu, sektor pembinaan bertanggungjawab secara besar-besaran, mencakup hingga 50% dalam hal perubahan iklim, 40% daripada penggunaan tenaga di seluruh dunia, dan setengah daripada pembaziran tanah. Lebih lanjut, sektor ini turut bertanggungjawab terhadap pencemaran udara, air, dan bunyi, serta penghancuran habitat semula jadi.

Selain itu, penemuan menunjukkan bahawa sektor pembinaan memainkan peranan besar, dengan tanggungjawab sehingga 50% berkaitan dengan perubahan iklim, 40% daripada penggunaan tenaga global, dan 50% daripada pembaziran tapak. Sektor ini juga turut bertanggungjawab terhadap pencemaran udara, air, dan bunyi, dan turut menyumbang kepada pemusnahan habitat semula jadi. 

“Laporan WEF juga menunjukkan bahawa dengan menggunakan kapasiti sektor pembinaan, banyak negara dapat mengurangkan kadar pelepasan secara berkesan dan mencapai penjimatan tenaga lebih daripada 30%,” katanya.

Dalam bahagian seterusnya, HEIGHTS akan meneliti dengan lebih dekat Dasar Pembinaan Negara 2030 (NCP 2030), yang bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip amalan pembinaan lestari di Malaysia.

ace

This will close in 20 seconds