Skip to main content
Tip & PanduanHeights

Mengatasi Masalah Kekurangan Tenaga Melalui AI

By Januari 8, 2024No Comments
Inisiatif Baharu Meningkatkan Akses kepada Bahan Binaan Berkualiti untuk Kontraktor Kecil Malaysia

Industri pembinaan bukanlah sesuatu yang asing dengan masalah kekurangan pekerja – cabaran yang yang menghalang produktiviti dan pertumbuhan.

Masalah ini tidak hanya merencatkan jadual projek, tetapi juga menghalang industri daripada mendapat manfaat daripada pelaburan dalam infrastruktur dan pembuatan, yang akhirnya menjejaskan keuntungan dan pertumbuhan keseluruhan sektor.

Untuk mengatasi masalah ini, industri pembinaan mengambil pendekatan dua langkah. Pertama, mereka meningkatkan gaji dan program latihan untuk mengekalkan pekerja dan membantu mereka berkembang dalam kerjaya.

Kedua, industri ini juga bergantung kepada teknologi sebagai penyokong kuat. Penyelidikan terkini oleh McKinsey menunjukkan bahawa AI boleh menggantikan sehingga 30% jam kerja dalam pembinaan menjelang tahun 2030, hanya di Amerika Syarikat.

Bot dan penyelesaian perisian bertenaga AI telah mula mengambil alih tugas-tugas yang memerlukan tenaga buruh yang intensif dan penting dalam pembelian, kewangan, perakaunan, dan pelaporan. Dengan mengurangkan tugas-tugas berulang yang dilakukan oleh pekerja manusia, teknologi ini membolehkan mereka menangani beban kerja yang lebih besar tanpa perlu menambah pekerjaan.

Tiada lagi memasukkan data invois secara manual atau membuat banyak panggilan kepada pembekal untuk menyemak harga dan ketersediaan. Dengan automasi mengambil alih, pekerja boleh mengalihkan usaha mereka kepada tugas yang lebih strategik. Ini termasuk mengurus aliran tunai, rundingan kontrak pembekal, dan mengukuhkan hubungan pembekal – semua perkara penting bagi syarikat pembinaan.

Automasi bukan sahaja meningkatkan kecekapan; ia juga menghapuskan urusan kertas yang sering menggangu transaksi pembinaan. Penyelesaian kewangan berasaskan awan yang digerakkan oleh AI mendigitalkan invois dan resit, menawarkan pilihan pembayaran elektronik yang mengurangkan masa dan tenaga berbanding proses kewangan manual. Selain itu, penyelesaian ini mengatasi halangan geografi dengan membenarkan kerja jarak jauh, membuka pintu untuk perekrutan tanpa sekatan lokasi.

mceia 1

This will close in 20 seconds