Skip to main content
Tampilan KhasHeights

Pelaporan Mampan untuk Industri Pembinaan Yang Mesra Alam

By Februari 21, 2024No Comments
Sustainability Reporting for an Eco-Friendly Construction Industry

Perakaunan memainkan peranan penting dalam industri pembinaan mampan dengan menyediakan pengurusan kewangan dan alat pelaporan yang menyokong amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, tanggungjawab sosial dan daya maju ekonomi.

Pada 14 November di Minggu Pembinaan Antarabangsa (ICW) 2023, Tuan Haji Dr Salihin Abang, Pengasas dan Rakan Kongsi Salihin Consulting Group, telah menghuraikan bidang perakaunan dan bagaimana industri pembinaan akan mendapat faedah daripada pelaporan yang lebih baik.

Sektor perakaunan kewangan telah melalui banyak langkah, daripada melaporkan secara tradisional dan kini menggunakan cara yang mampan. Memandangkan sektor perakaunan adalah asas bagi semua sektor lain, adalah penting bagi sektor perakaunan untuk memulakan komitmen kemampanan untuk menetapkan kadar dan contoh.

Untuk menggambarkan langkah progresif yang telah dibuat oleh sektor perakaunan ke arah kemampanan mulai tahun 2006, Bursa Malaysia memperkenalkan keperluan bagi penerbit tersenarai untuk mendedahkan aktiviti atau amalan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dalam laporan tahunan, justeru menyokong pelaporan yang lebih jelas dan telus. Seterusnya, Bursa Malaysia dan FTSE melancarkan Indeks ESG – Indeks FTSE4Good Bursa Malaysia untuk pasaran Malaysia.

Pada 2015, Bursa Malaysia memperkenalkan Rangka Kerja Pelaporan Kemampanan berkuat kuasa pada laporan tahunan yang dikeluarkan untuk tahun kewangan yang berakhir pada atau selepas 31 Disember 2016 dan mengemas kini Rangka Kerja Pelaporan Kemampanan untuk memasukkan lebih banyak kajian kes semasa, rujukan kepada SDG dan Pengesyoran TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) dan banyak lagi langkah lain daripada organisasi yang berbeza.

“Bidang perakaunan meluaskan asasnya daripada hanya meliputi aspek kewangan kepada data luar daripada kewangan untuk mengambil kira elemen ESG dalam pelaporan,” kata Tuan Haji Dr Salihin Abang semasa Sesi 2 ICW 2023.

Pelaporan memainkan peranan dalam menyediakan laporan kemampanan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar. Ini termasuk penjejakan dan pelaporan tentang penggunaan tenaga, pengurusan sisa dan metrik kemampanan yang lain. Pematuhan piawaian ini boleh meningkatkan reputasi firma pembinaan dan menarik pelanggan yang mementingkan alam sekitar. Dengan data dan pelaporan yang lebih baik, pihak berkepentingan akan dapat bergantung sepenuhnya pada data yang tepat dan setanding tentang prestasi syarikat yang banyak memberi kesan kepada keputusan dan tindakan mereka.

Perakaunan menyediakan alat kewangan dan pandangan yang diperlukan untuk menyepadukan dan mengurus kemampanan dalam industri pembinaan, memastikan bahawa ekonomi, alam sekitar, dan faktor sosial dipertimbangkan untuk kejayaan jangka panjang. Dengan langkah yang lebih hijau di sektor perakaunan, tidak ada sebab untuk syarikat pembinaan tidak menerima pakai kaedah kerja dan pelaporan mampan. Adalah penting untuk kita, sebagai sebuah negara, mengurus untuk menyelaraskan amalan dalam kebanyakan sektor dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG).

ace

This will close in 20 seconds