Skip to main content
Pandangan GlobalTip & PanduanHeights

PBB Menggesa Pengurangan Karbon dalam Sektor Pembinaan

By Oktober 27, 2023Oktober 30th, 2023No Comments
Cabaran Terkini dalam Industri Pembinaan EU 05

Pertumbuhan bandar yang cepat di seluruh dunia menunjukkan bahawa sektor pembinaan perlu mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar. Sektor ini sudah menyumbang sebanyak 37% kepada pelepasan gas karbon ke alam sekitar di seluruh dunia.

Satu laporan yang diterbitkan bersama oleh Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP) dan Yale Centre for Ecosystems + Architecture (Yale CEA) dalam rangkaian Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) kini menawarkan penyelesaian penting untuk mengurangkan karbon dalam pembinaan dan mengurangkan pembaziran.

Berjudul “Bahan binaan dan iklim: Membina masa depan baru”, laporan ini memberikan penggubal dasar, pengeluar, arkitek, pembangun, jurutera, dan pemulih dengan strategi tiga fasa untuk mengurangkan pelepasan “karbon yang terkandung” dan mengurangkan kesan buruk ke atas ekosistem semulajadi hasil daripada pengeluaran dan penggunaan bahan binaan.

A Remarkable Journey of Engineering Excellence 03

Laporan itu menggariskan bahawa pelaksanaan “Avoid-Shift-Improve” sepanjang proses pembinaan adalah penting untuk mengurangkan pelepasan karbon dan melindungi kesihatan manusia dan ekosistem. Tambahan pula, ia mengiktiraf keperluan untuk kepekaan terhadap budaya dan iklim tempatan dalam melaksanakan perubahan ini.

“Sehingga baru-baru ini, kebanyakan bangunan dibina menggunakan tanah, batu, kayu dan buluh dari sumber tempatan. Namun bahan moden seperti konkrit dan keluli selalunya hanya memberikan ilusi ketahanan, biasanya berakhir di tapak pelupusan sampah dan menyumbang kepada krisis iklim yang semakin meningkat,” kata Sheila Aggarwal-Khan, Pengarah Bahagian Industri dan Ekonomi UNEP.

“Sifar bersih dalam sektor bangunan dan pembinaan boleh dicapai menjelang 2050, selagi kerajaan melaksanakan dasar, insentif dan peraturan yang betul untuk membawa peralihan tindakan industri,” tambahnya.

mceia 1

This will close in 20 seconds