Skip to main content
Pendapat & PerspektifHeightsTampilan Khas

Membuka Kunci Kemampanan: Rangka Kerja GSSIPS Kumpulan CIMB dan Jalan Ke Arah Kewangan Mampan

By Februari 9, 2024Februari 13th, 2024No Comments
Unlocking Sustainability: CIMB Group’s GSSIPS Framework and the Road Towards Sustainable Finance

Kumpulan CIMB mentakrifkan kewangan mampan melalui rangka kerja kewangan mampan mereka yang direka dengan teliti. Ia mengikuti komitmen kemampanan dan mentakrifkan kewangan mampan dari dua sudut: memaksimumkan impak positif dan meminimumkan bahaya.

Arshad Nuval Othman, Ketua Kewangan Mampan dalam CIMB Islamic, bercakap dengan fasih pada ICW 2023 yang diadakan di MITEC, Kuala Lumpur, dari 14-17 November, dan berkata terdapat satu sektor kemampanan berisiko tinggi tertentu, tidak lain daripada pembinaan dan infrastruktur yang memerlukan pemeriksaan rapi ke arah kelestarian.

CIMB mempunyai rangka kerja yang dipanggil Green, Social, Sustainable Impact Products and Services (GSSIPS) untuk memaksimumkan impak positif. Ini membantu mereka berhubung dan bekerjasama dengan pelanggan mengenai peluang perniagaan yang mampan. Rangka kerja GSSIPS menyerlahkan bangunan hijau dan rumah mampu milik yang sangat relevan dengan sektor pembinaan apabila menerapkan kemampanan.

Perumahan mampu milik merujuk kepada unit kediaman mampu milik untuk individu atau keluarga berpendapatan rendah hingga sederhana. Matlamatnya adalah untuk menyediakan pilihan perumahan yang baik dan selamat untuk orang yang mungkin bergelut untuk membeli rumah di pasaran biasa.

Kerajaan, institusi kewangan dan organisasi swasta sering bekerjasama untuk mencipta inisiatif dan rangka kerja untuk mempromosikan rumah mampu milik. Inisiatif ini mungkin termasuk subsidi, insentif cukai atau perkongsian dengan pemaju untuk membina projek rumah mampu milik.

Selain itu, bangunan hijau memberi tumpuan kepada meminimumkan kesan alam sekitar sepanjang kitaran hayatnya. Ini termasuk pembinaan, operasi, penyelenggaraan, pengubahsuaian dan perobohan. Amalan bangunan hijau menggalakkan kecekapan tenaga, pemuliharaan air, penggunaan bahan lestari dan tanggungjawab alam sekitar secara keseluruhan.

Pensijilan seperti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) biasanya digunakan untuk menilai dan mengiktiraf bangunan hijau. Pensijilan ini menyediakan rangka kerja untuk amalan bangunan mampan.

“Perkhidmatan utama CIMB ada menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan mampan: tujuan khusus atau penggunaan Hasil, di mana setiap dolar atau ringgit yang dipinjam akan digunakan untuk projek bangunan hijau atau perumahan mampu milik. Yang kedua ialah Pembiayaan Berkaitan Peralihan atau Kemampanan, yang menyalurkan kepada pembiayaan umum projek tetapi dengan sentuhan petunjuk prestasi utama kemampanan tambahan (KPI), seperti menurunkan pelepasan gas rumah hijau syarikat untuk lima tahun akan datang,” kata Arshad.

mceia 1

This will close in 20 seconds