Skip to main content
Heights

Kesalinghubungan Laporan Kemampanan dan Masa Depan Pembinaan

By Februari 9, 2024Februari 13th, 2024No Comments
The Interconnectivity of Sustainability Reporting and the Future of Construction

Perakaunan adalah mengenai merekod, mengukur, menganalisis, melaporkan dan membuat keputusan termaklum. Evolusi perakaunan pada akhir 80-an telah direkodkan untuk menyumbang kepada pertumbuhan kewangan syarikat. Secara positif boleh dikatakan bahawa sektor perakaunan telah membuat langkah yang menggalakkan ke arah melaksanakan kemodenan dalam amalan biasa mereka. Proses menggabungkan perakaunan mampan bermula dengan mewujudkan bahasa dan rangka kerja pertuturan standard yang mengelilingi perniagaan untuk terus terlibat dengan pihak berkepentingan, pelabur dan pihak bank.

Berucap di ICW 2023, Tuan Haji Dr. Salihin, Pengasas dan Pengurus Rakan Kongsi Kumpulan Salihin, mendalami topik rantaian perakaunan dan perjalanan korporat ke arah kemampanan.

Dengan peningkatan permintaan untuk pelaporan kemampanan, amalan mengukur, menganalisis dan melaporkan kesan sosial dan alam sekitar aktiviti sesebuah organisasi, serta prestasi ekonominya, sektor perakaunan meningkatkan penambahbaikan pelaporannya.

Beliau berkata: Industri pembinaan mempunyai pelaporan sendiri mengenai kesan alam sekitar, pembangunan projek, integriti dan keselamatan struktur, tenaga kerja, kesihatan dan keselamatan, kesan kitaran hayat bangunan dan infrastruktur, kesan iklim dan etika perniagaan. Rangka kerja yang diperhalusi yang disediakan oleh Bursa Malaysia dan badan perakaunan yang lain, penggabungan faktor ESG (Alam Sekitar, Sosial, Tadbir Urus) dalam amalan perakaunan dan pelaporan tradisional akan meningkatkan pelaporan kemampanan dan akauntabiliti pada masa hadapan.

Tuan Haji Dr Salihin Abang seterusnya membentangkan kajian kes mengenai Pembinaan Sunway dan rangka kerja pembinaan Kumpulan IJM, dengan banyak melaporkan tentang ketelusan, serta panduan untuk penyepaduan tadbir urus, agenda kemampanan global dan tempatan seperti SDG dan Sepuluh Prinsip UNGC.

The Interconnectivity of Sustainability Reporting and the Future of Construction
The Interconnectivity of Sustainability Reporting and the Future of Construction

mceia 1

This will close in 20 seconds