Skip to main content
Tampilan KhasHeights

Masa Hadapan Untuk Keselamatan Tapak Pembinaan

By Ogos 17, 2023Ogos 25th, 2023No Comments
1a safety work

Sejajar dengan perkembangan industri pembinaan, kebimbangan terhadap keselamatan pekerja juga mengalami peningkatan. Memandangkan tapak pembinaan mempunyai di antara kadar kematian di tempat kerja yang paling tinggi di dunia, memastikan kesejahteraan pekerja di kawasan tersebut diberikan keutamaan yang tinggi. Mujur, teknologi sedang berkembang pesat dan pengawasan berkuasa AI (Artificial Intelligence – Kecerdasan Buatan) sudah bersedia untuk merevolusikan sektor pembinaan dengan menyediakan pemantauan masa nyata yang berterusan mengenal pasti sebarang amalan yang tidak selamat.

Dengan menggabungkan pengawasan dron yang terkini, kamera di lokasi, sensor, penglihatan komputer, dan teknologi pengecaman imej, tapak pembinaan kini boleh dipantau secara lebih menyeluruh. Sistem berkuasa AI membolehkan sebarang bahaya atau pelanggaran protokol dapat dikenal pasti dengan cepat dan seterusnya dapat memberikan amaran. Ini memastikan pengurus tapak boleh mengambil langkah yang perlu untuk membetulkan sebarang situasi yang meletakkan pekerja dalam risiko bahaya.

Salah satu aplikasi pengawasan berkuasa AI yang paling mengagumkan dalam pembinaan ialah penggunaan robot untuk mengendalikan jentera berat. Dengan ketiadaan operator manusia, risiko berlakunya kemalangan yang disebabkan oleh kesilapan manusia juga berkurangan. Sistem kawalan autonomi membolehkan mesin beroperasi dengan ketepatan yang lebih tinggi. Ciri keselamatan lanjutan seperti sistem pengesanan halangan dan pengelakan pula akan memastikan tiada bahaya yang menimpa pekerja di lapangan.

Penggunaan dron dalam industri pembinaan telah terbukti keberkesanannya. Dron boleh digunakan untuk meninjau tapak sebelum sebarang kerja dimulakan, memberikan gambaran keseluruhan terperinci tentang rupa bumi, dan mengenal pasti sebarang potensi bahaya. Ia juga boleh digunakan semasa pembinaan untuk memantau kemajuan, mengenal pasti kawasan di mana kerja perlu dilakukan, dan memastikan semua pekerja mematuhi protokol keselamatan.

Faedah utama daripada pengawasan berkuasa AI dalam pembinaan ialah keupayaan untuk menganalisis data dan mengenal pasti perkembangan trend. Dengan memetakan potensi bahaya dan menganalisis tingkah laku di tapak pembinaan, AI boleh mengenal pasti kawasan masalah, membuat amaran dan mewujudkan langkah pembetulan untuk meningkatkan keselamatan di tapak.

Pendekatan yang bersandarkan data ini akan memastikan pengurus tapak boleh membuat keputusan bijak tentang bila dan di mana untuk melaksanakan langkah pencegahan, mengurangkan risiko kemalangan, dan kecederaan.

mceia 1

This will close in 20 seconds