Skip to main content
HeightsBeritaPendapat & Perspektif

Lebih 1,900 Projek Perumahan Mampu Milik Menggunakan IBS

By September 15, 2023No Comments
Traces of History: Malaysia's A'Famosa Architectural Heritage 03

Dalam perkembangan yang memberangsangkan, sebanyak 91.5%, atau 1,913, daripada projek perumahan mampu milik telah meraih manfaat Sistem Binaan Berindustri (IBS), teknologi pembinaan yang diperkenalkan oleh kerajaan, sehingga tahun lepas. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, mendedahkan bahawa angka ini mencerminkan peningkatan yang ketara dalam penggunaan IBS untuk pembinaan perumahan mampu milik berbanding 84%, atau 1,180 projek, pada tahun 2021.

“Kerajaan menyasarkan pembinaan rumah mampu milik bagi projek kerajaan menggunakan IBS adalah sebanyak satu juta unit dalam tempoh 2018 hingga 2028. Jadi berdasarkan pencapaian setakat ini yang menunjukkan peningkatan, ia adalah sangat memberangsangkan. “Kerajaan komited untuk memaksimumkan penggunaan IBS untuk meningkatkan produktiviti pembinaan dan mengurangkan kebergantungan industri kita terhadap pekerja asing dan pembinaannya juga melibatkan kos yang lebih efisien,” katanya.

Nanta Linggi menekankan bahawa pemilik tanah persendirian juga digalakkan untuk menggunakan teknologi IBS untuk usaha pembinaan mereka. Ini kerana ia mempunyai kelebihan dua hala dalam mengawal keperluan buruh dan mempercepatkan proses pembinaan, yang secara kolektif membawa kepada penjimatan masa dan kos yang ketara.

Penggunaan IBS dalam projek perumahan mampu milik selaras dengan visi kerajaan untuk amalan pembinaan yang lebih cekap. Ia tidak hanya meningkatkan keupayaan industri pembinaan tempatan tetapi juga menyumbang kepada matlamat perumahan mampu milik untuk segmen penduduk yang lebih luas.

Sebagai Malaysia terus bergerak ke arah kaedah pembinaan yang lebih lestari, cekap, dan berkos berkesan, integrasi IBS yang semakin meningkat menandakan langkah penting ke hadapan. Dengan komitmen kerajaan terhadap inovasi, landskap pembinaan bakal menyaksikan kemajuan lebih lanjut yang mengubah sektor perumahan negara dan menyemarakkan kecemerlangan senibinanya.

ace

This will close in 20 seconds