Skip to main content
Pandangan GlobalHeights

Guna Semula dan Kitar Semula: Solusi ‘Circular Economy’

By Julai 28, 2023Ogos 11th, 2023No Comments
Manfaat Kaedah ‘Prefabrication’ Dalam Pembinaan 03

Apabila populasi dunia terus meningkat, keperluan untuk bangunan dan infrastruktur baharu adalah lebih tinggi berbanding sebelum ini. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menyedari bahawa bangunan bertanggungjawab untuk sebahagian besar pelepasan karbon global. Malah, 39% daripada pelepasan karbon berkaitan tenaga di seluruh dunia terhasil daripada bangunan.

Pada kadar ini, menjelang 2050, pembinaan untuk populasi kita yang semakin meningkat dijangka membentuk separuh daripada keseluruhan jejak karbon dunia. Untuk memerangi masalah ini, terdapat penekanan yang lebih besar pada solusi “circular economy”. Ini bermakna mencari cara untuk menggunakan semula atau mengitar semula bahan dalam proses pembinaan dan mengurangkan pelepasan operasi daripada pemanasan, penyejukan dan kuasa bangunan.

“Circular economy” ini adalah konsep dengan prinsip guna barang, pulangkan barang dan cipta semula (use, return, and re-create) yang mana berbeza dengan “linear economy’ iaitu konsep yang berprinsipkan beli, gunakan dan buang (buy, use and throw).

Apabila dunia semakin sedar tentang krisis iklim, semakin jelas bahawa penyelesaian diperlukan untuk mengurangkan pelepasan karbon. Badan kerajaan, pemaju swasta dan pemilik aset semuanya mencari penyelesaian “circular economy” untuk memberi kesan positif.

Daripada membina projek greenfield baharu, mereka lebih menekankan tapak brownfield. Contohnya, pemaju boleh mengelak daripada memerlukan bahan dan sumber baharu dengan menggunakan semula infrastruktur atau bangunan sedia ada.

Contohnya, Pusat Eaton yang ikonik di Toronto telah diubah suai dan dimodenkan tanpa merobohkan bangunan sedia ada. Ini membolehkan pemaju menyimpan 95% bahan sedia ada di tapak, menjimatkan masa dan sumber yang diperlukan untuk projek baharu.

Sebagai tambahan kepada projek brownfield, terdapat tumpuan yang semakin meningkat pada penggunaan semula dan kitar semula bahan daripada projek yang telah dirobohkan.

Sebagai contoh, banyak bahan daripada bangunan yang dirobohkan boleh diselamatkan dan digunakan semula dalam projek pembinaan baharu. Dengan menggunakan semula dan mengitar semula bahan, industri akan mengurangkan dengan ketara jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan sampah dan meminimumkan keperluan untuk sumber baharu.

mceia 1

This will close in 20 seconds