Skip to main content
Tampilan KhasHeights

Program Penyelesaian Isu Reka Bentuk Dalaman

By November 10, 2023No Comments
Program Penyelesaian Isu Reka Bentuk Dalaman - 1

Dalam pendekatan proaktif untuk menangani kebimbangan mengenai kerja reka bentuk dalaman kediaman yang tidak memuaskan, CIDB telah memulakan program khas. Menteri Kerja Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mengumumkan langkah strategik ini sebagai respons terhadap aduan yang semakin meningkat mengenai kerja-kerja pembinaan yang tidak memuaskan oleh kontraktor dan isu-isu yang berkaitan dengan kontraktor yang tidak berdaftar dalam industri pembinaan.

Nanta Linggi menekankan kepentingan peranan CIDB dalam mengatur program ini, membawa bersama pelbagai pihak berkepentingan, termasuk kontraktor dan wakil-wakil industri. Beliau juga memberitahu bahawa perbincangan yang melibatkan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan pihak-pihak yang berkaitan lain telah dimulakan untuk menangani aduan yang dibangkitkan oleh pengguna secara menyeluruh.

Selain daripada menangani kebimbangan mengenai reka bentuk dalaman, menteri juga memberikan perkembangan mengenai kempen MyJalan yang dilancarkan pada 24 Ogos. Beliau mendedahkan bahawa sebanyak 2,201 aduan kerosakan jalan telah diterima, dengan 1,086 kes telah disemak. Antara ini, 288 aduan berkaitan dengan jalan persekutuan dan negeri, dengan tindakan pemulihan sedang dijalankan untuk 166 kes dan 122 kes telah diselesaikan. Baki 798 aduan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan sedang dirujuk kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk penyelesaian.

Tambah Nanta Linggi lagi, kemajuan yang signifikan dalam menilai projek pembinaan menggunakan Sistem Penilaian Kualiti untuk Kerja Pembinaan Bangunan (QLASSIC) antara tahun 2016 dan 2022. Perlu dinyatakan, 84 projek mencapai markah yang mengagumkan dari 85% hingga 100%. Menteri menunjukkan bahawa purata markah telah meningkat dari 73% kepada 76% antara tahun 2021 dan 2022. Selain itu, markah tertinggi yang direkodkan sehingga 2022 mencapai 90%.

Untuk menekankan kepentingan penilaian QLASSIC, Nanta Linggi menyatakan bahawa ia sekarang diwajibkan untuk projek perumahan awam dan persendirian sebagai sebahagian daripada Dasar Perumahan Negara (DPN) dan Dasar Perumahan Mampu Milik Negara (DRMM).

Mengenai Sistem Penilaian Keselamatan dan Kesihatan dalam Pembinaan (SHASSIC), menteri melaporkan bahawa penilaian telah dijalankan untuk 1,200 projek, termasuk 946 projek swasta dan 254 projek kerajaan pada tempoh yang sama. Penilaian ini menyumbang kepada peningkatan standard keselamatan dan kesihatan dalam industri pembinaan.

mceia 1

This will close in 20 seconds